Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bostadsbyggande’ Category

På söndag röstar vi i tre val: kommun, landsting och riksdag. Trots att vi ofta pratar i termer som ”hur ska du rösta i valet?” är det faktiskt tre stora val det handlar om. Ett av dem brinner jag lite extra för, och det är landstingsvalet. I det avgörs vilken inriktning sjukvården och kollektivtrafiken ska ha de kommande fyra åren. I åtta år har en Moderatledd Allians styrt i Stockholms läns landsting. Det har inneburit privatiseringar och utförsäljningar i sjukvården, ett ständigt avståndstagande från ansvar och en region som vuxit ur sin kostym. Jag vet att vår vackra och starka Stockholmsregion kan bättre än så.

En sak har varit bra under de senaste åren, tillgängligheten i primärvården har ökat. Dessvärre har våra mest sjuka patienter och vårdpersonalen betalat ett högt pris för det. Moderaterna har så envist fokuserat på sin privatiseringslinje att de inte klarat att lyfta blicken och ta ansvar för helheten. Istället har arbetsgivaransvar, jämlik tillgång till vård i hela länet och personalförsörjning lämnats till marknaden ensam att lösa. Något som den inte klarat av. Långt därifrån.

Vårdpersonalen har tröttnat på sin arbetssituation. Det förstår jag. Att knappt hinna gå på toaletten, äta lunch eller behöva skjuta på välbehövliga semestrar tär på de flesta. Samtidigt blir patienterna lidande. Kvinnor med förvärkar tvingas runt i länet till andra kliniker än de valt, trots att valfrihet ska råda. Sjuka äldre måste själva, eller med hjälp av anhöriga, se till att de får rätt vård och att de olika vårdkontakterna har rätt information. Köerna på akutmottagningarna ringlar långa, de som får vänta längst är våra äldre. Cancersjuka barn tvingas resa över länsgränserna för att få vård eftersom vårdplatserna inte räcker till. Detta skapar en oro och ett lidande som inte är acceptabelt i svensk sjukvård.

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför satsar Socialdemokraterna 400 miljoner extra varje år på mer vårdpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor och undersköterskor, men också annan personal som kan avlasta vårdpersonalen från administration. Rätt kompetens ska vara på rätt plats så att proffsen får vara proffs. Vi vill ta ett aktivt arbetsgivaransvar för en bättre arbetsmiljö och tydlig löneutveckling så att vi behåller vår personal. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Därtill ska de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom bristområden få lön under tiden. Personalen är vårdens viktigaste resurs, utan dem finns inga vårdplatser. Bara tomma sängar. Därför är den här satsningen avgörande för att rusta sjukhusen så att vi kan möta de växande behoven.

Också när det gäller kollektivtrafiken behöver vi möta befolkningsökningen. Vill vi se mer tunnelbana än de linjer som nu föreslagits, så kan vi också bygga fler bostäder. Jag är glad att Moderaterna äntligen släppt sitt envisa fokus på spårvagn i innerstan. Nu vill de bygga tunnelbana. Samtidigt känner jag oro för om detta verkligen blir av. Genom åren har vi hört många tomma löften om utbyggd kollektivtrafik. Moderaternas bristande ledarskap har gjort att drygt nio miljarder i trafikinvesteringsbudgeten inte använts. Det innebär att SL har en enorm investeringsskuld som stockholmarna får betala för varje dag i eftersatt kollektivtrafik och ökad trängsel.

Skattebetalarna i Stockholmsregionen har också fått se sina pengar försvinna bort i alltför stor byråkrati, miljardkostnader på konsulter och i utförsäljningar av vårdverksamheter. Mest känd är nog vårdcentralen Serafen som Moderaterna sålde för 700 000. De lyckliga köparna kunde sedan snabbt sälja vidare Serafen för 20 miljoner.

Sedan 2006 har Moderaterna genomfört privatiseringar i två vågor. Den första innehöll just utförsäljningar, i den andra lade de ut specialistvård som förlossning, palliativ vård och reumatologi på marknaden. Nu står vi inför en tredje privatiseringsvåg. Filippa Reinfeldt har sagt att hon vill lägga ut så mycket som möjligt på vårdval, om hon får chansen efter valet. Jag hoppas att hon inte får den chansen. Privatiseringsvågen måste brytas. Stockholmsregionen behöver förändring.

För att summera. Landstingsvalet spelar roll. Missa inte möjligheten att vara med och bestämma över din vardag. Tycker du som jag att ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar, rösta på Socialdemokraterna på söndag.

Vill du höra mer om vad de olika partierna tycker så finns debatter att titta på här och här.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Annonser

Read Full Post »

Vid det här laget vet de flesta att Stockholmsregionen växer rekordsnabbt. I takt med att vi blir fler Stockholmare stärker vi också regionens ställning som Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av landets ekonomiska tillväxt skapas här. Vi har Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon sysselsatta. Bara i tunnelbanan görs drygt 1,2 miljoner resor en vanlig vintervardag, en majoritet av resorna är arbetspendling. Det är en positiv utveckling som vi ska vara stolta över, samtidigt förpliktigar det. Om utvecklingen ska kunna fortsätta åt rätt håll måste infrastrukturen hänga med. Just nu är Stockholmsregionen är i stort behov av investeringar såväl i effektiv kollektivtrafik som i fler bostäder.

Jag välkomnar den nyligen beslutade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi Socialdemokrater gärna hade sett fler utbyggnader i närtid än de föreslagna. Vi tror även att vår växande region kommer att behöva ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av en helt ny lila linje som bland annat innebär en tvärförbindelse över Mälaren mellan Liljeholmen och Fridhemsplan. Som en del av detta förordar vi en förlängning från Hagsätra till Älvsjö liksom en sammankoppling med Barkarby station och Akalla-grenen från Hjulsta. Vi vill också se en förlängning från Mörby till Täby. Helt avgörande för att kunna åstadkomma allt detta är att hitta smarta modeller för finansiering. Därför beställde vi en rapport om finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad. Den presenterades idag, under vårt sjunde seminarium i serien Forum för Tunnelbana. Författare av rapporten är Sten Olsson och Clara von Otter från konsultföretaget Muneris.

De båda författarnas slutsatser är flera. Det jag främst tar till mig är behovet av ett tydligt politiskt ledarskap som har kraften och modet att skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser. Vi måste investera strategiskt, så att det vi satsar på idag kan bidra till att också lösa morgondagens utmaningar. Därtill behövs sambandet mellan investeringar och intäkter tydliggöras. Stockholms landsting kommer att behöva medfinansiering från såväl fastighetsägare, byggherrar, stat och kommuner. För att de ska vara villiga att satsa pengar på tunnelbanan måste de också kunna se att pengarna kommer tillbaks till dem, längre fram.

I Socialdemokraternas framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta. Tunnelbanan är det i särklass mest kapacitetsstarka och effektiva transportmedlet kollektivtrafiken har, därför vill vi påskynda och utöka utbyggnaderna av denna. Och då behöver vi bra modeller för finansiering. De måste ge förutsättningar för långsiktighet snarare än de ad hoc-lösningar som präglar regionen idag.

För dig som vill veta mer hittar du rapporten i sin helhet här: Rapport finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad

Helene Forum för tunnelbana-140407

Här är jag med Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Caroline Arehult, VD Skanska fastigheter Stockholm och Maria Börjesson, PhD KTH  som kommenterade rapporten efter att den presenterats.

Read Full Post »

Idag presenterade regeringens förhandlingsmän sitt förslag på tunnelbaneutbyggnader i Stockholmsregionen. Jag välkomnar dessa nödvändiga utbyggnader och är glad över att regeringen insett att deras partikamrater i landstinget inte förmår att lösa uppgiften själva – trots att de haft sju år på sig. Vi Socialdemokrater har under lång tid förespråkat samtliga linjer som regeringen idag presenterar, det för att vi vet att tunnelbanesatsningar är avgörande för att fortsätta locka nya stockholmare och jobbskapande företag till vår region. Att detta nu genomförs tar jag som ett kvitto på att vårt idoga arbete har lönat sig. Därmed inte sagt att arbetet är över, tvärtom. Jag skulle hellre se en blocköverskridande överenskommelse om en finansiering där en större andel av kostnaderna läggs på landstinget istället för på kommunerna. De måste ha pengar över för att investera i viktiga områden som skolan och jobben. Därtill hade jag velat se en mer jämlik satsning på tunnelbanan i hela länet. Som det är nu läggs samtliga utbyggnader, förutom avgreningen till Hagsätra, på norra delen av länet. Detta trots att tillväxten är minst lika stor i södra delen, också där finns ett stort behov av mer tunnelbana och fler bostäder. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit en Lila Linje från Hagsätra, via Älvsjö till Hagastaden och i förlängningen också till Arenastaden. Den kommer vi att fortsätta att kämpa för eftersom Stockholmsregionen måste ha förutsättningar att kunna växa, skapa fler jobb och nå en hög välfärd.

Idag har jag pratat med flera medier om beskedet från regeringen, bland annat med SvD och DN, där även vår ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson kommenterar. Och på Socialdemokraterna i Stockholms webb intervjuas Karin Wanngård (S) och jag om beskedet.

Samtal med Ekot, Sveriges RadioOch här med SVT ABC

Read Full Post »

I fredags var det återigen dags vår seminarieserie Forum för tunnelbana. Denna gång diskuterade vi den låga kollektivtrafikandelen i Nordost och vilka spårutbyggnader som behövs för att vända utvecklingen. Första talare var Jens Plambeck från trafikförvaltningen som berättade om planerna för Roslagsbanans kapacitetshöjning. Därefter talade nationalekonomen Birgitta Swedenborg om tunnelbana till Täby. Båda gav mycket matnyttig information. Etapp 1 på Roslagsbanan pågår för fullt men beslut om etapp 2 ska tas först i vår. Flera problem finns som kan sätta käppar i hjulet för projektet. Det handlar om tillgång till mark för depå och problem med buller och trafiksäkerhetsfrågor. Birgitta Swedenborg förordar därför att tunnelbanan ska byggas ut så fort som möjligt och att etapp 2 bör anstå.

Bild kanslikamera 523

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där Lasse Johansson från Unibail-Rodamco, som utvecklar köpcentrum som t.ex. Täby centrum och kommande Mall of Scandinavia vid Arenastaden, lyfte fram tunnelbanans betydelse för att kunna rekrytera personal. Anette Frumerie, VD för Besqab, tog upp tunnelbanans betydelse för att avhjälpa bostadsbristen. Med tunnelbanan möjliggörs fler exploateringar. Johan Söör från MTR som driver Stockholms tunnelbana gav exempel på finansiering och projektering av utbyggnader av tunnelbanor i Asien.

Seminariet var mycket välbesökt och åhörarna hade många kloka synpunkter. Jag hoppas att trafikförvaltningen nu tar fram bra faktaunderlag vad gäller kostnader och nyttor för olika alternativ så vi politiker kan göra jämförelser och bra prioriteringar. Tyvärr är jag inte säker på att så kommer att ske. Moderaterna har tidigare fått skarp revisionskritik vad gäller just beräkningar och underlag kring Roslagsbanan och har konsekvent avvisat våra krav på att alla objekt ska ha en samhällsekonomisk kalkyl.
Seminariet avslutades passande nog med en vädjan från flera av paneldeltagarna om att dagens politiker ska våga vara lika modiga och kloka som de som på 50-talet fattade beslut om att bygga tunnelbanan. Jag tar dem självklart på orden och ska göra mitt bästa för att Stockholms tunnelbana ska byggas ut och förbättras.
Ett stort tack till föreläsare, paneldeltagare och framförallt publiken!

Read Full Post »

Landstingets trafik- och regionplaneutskott skickade i förra veckan ut en remiss till samtliga kommuner i länet om bostadsbehovet i länet. Eftersom befolkningsökningen varit så stark de senaste åren är inte längre beräkningarna i den regionala planen, RUFS 2010, giltiga. Regionplanekontoret menar att det på grund av detta, plus att det byggts så lite i länet, finns ett uppdämt behov av bostäder på upp till 37 000 bostäder. Om man lägger denna siffra på det antaganden som gjordes 2010 får man siffran 303 000. Det är det samlade regionala behovet av nya bostäder vid en hög befolkningstillväxt. Men om man ser på den fördelning mellan länets kommuner, som regionplanekontoret gjort i samarbete med kommunerna, ser man att behoven bedöms väldigt olika. I Danderyd med ett invånarantal på drygt 30 000 bedöms det endast behöva tillföras 2000 nya bostäder, medan Sundbyberg med 40 000 invånare, har ett behov på 12 000.  Hur kommer det sig att det skiljer sig åt så mycket? Varför ska vissa kommuner ta ett mycket större ansvar än andra i regionen? Danderyd är dessutom en kommun som trots mycket ledig mark aldrig byggt särskilt mycket, medan Sundbyberg som är Sveriges mest tätbebyggda kommun, har ett högt byggande idag. I kolumnen nedan kan man se hur bedömningen ser ut för samtliga kommuner i länet. Den sista kolumnen beskriver hur många bostäder Sundbybergs planer motsvarar i övriga kommuner i länet. Jag tycker inte det är rimligt att det regionala ansvaret för bostadsbyggandet enbart ska bäras av några få kommuner.

Kommun          Invånarantal   Behov enl TRM o kommunerna Förhållande m befolkning och behov  Förhållande med Sbg:s planer
Sundbyberg 40 328 12 000 0,3 12 000
Värmdö 39 198 11 000 0,28 11 700
Vallentuna 31 045 8 000 0,26 9 300
Upplands-Bro 24 136 6 000 0,25 7 200
Järfälla 67 918 15 000 0,22 20 400
Solna 70 543 16 000 0,22 21 100
Nykvarn 9 387 2 000 0,21 2 800
Täby 65 025 13 000 0,2 19 500
Sigtuna 41 798 8 000 0,19 12 500
Nacka 92 220 17 000 0,18 27 700
Vaxholm 11 141 2 000 0,18 3 300
Norrtälje 56 469 10 000 0,17 16 900
Upplands Väsby 40 466 7 000 0,17 12 100
Österåker 40 023 7 000 0,17 12 000
Botkyrka 85 705 13 000 0,15 25 700
Haninge 78 966 12 000 0,15 23 700
Nynäshamn 26 394 4 000 0,15 7 900
Ekerö 26 053 4 000 0,15 7 800
Sollentuna 66 449 10 000 0,15 20 000
Huddinge 100 116 14 000 0,13 30 000
Lidingö 44 143 6 000 0,13 13 200
Södertälje 88 644 12 000 0,13 26 600
Tyresö 43 535 6 000 0,13 13 000
Salem 15 757 2 000 0,12 4 700
Stockholm 871 952 84 000 0,09 262 000
Danderyd 31 791 2 000 0,06 9 500
S:a Sthlms län 2 109 202 303 000 0,14 633 000

Read Full Post »

Frågan om studentbostäder är het och igår presenterade Magdalena Andersson (S) och Veronica Palm (S), ett förslag på hur man kan stimulera nybyggnation. En miljard i byggbonus och förenklingar i regelverket. Idag presenterade ansvarig minister Stefan Attefall (KD) sitt förslag. Det innehåller inte så mycket nytt, men flera saker som behövs göras när det gäller förenklingar i regelverket. Men till syvende och sist handlar det om kommunernas vilja. Det är de som bestämmer vad som ska byggas på deras egen mark. Här har Attefall och regeringen ett stort problem då de borgerliga kommunerna i Stockholms län visat sig väldigt ovilliga att bygga, både generellt och särskilt studentbostäder. Danderyd och Sollentuna har idag inte en enda studentbostad och planerar inte heller att bygga en enda. Andersson och Palm har däremot med sig sina socialdemokratiska partikamrater i länet. Huddinge och Sundbyberg  är bra exempel på detta. (S) i Huddinge har presenterat en konkret plan på 260 nya bostäder som de försöker få med sig den borgerliga majoriteten på. (S)-styrda Sundbyberg gav nyligen löftet om att bygga 220 nya studentbostäder. Om samtliga kommuner i länet gjorde samma sak skulle vi få 11 600 nya studentbostäder i Stockholms län.

Read Full Post »

Det är flera som ifrågasätter trovärdigheten i Sten Nordins (M) löfte om 100 000 nya bostäder i Stockholms stad. Var någonstans dessa bostäder ska byggas är till exempel en återkommande fråga. Jag och Karin Wanngård (S) svarar idag på moderaternas artikel i DN Stockholmsdebatt. Där ifrågasätter vi trovärdigheten i löftet utifrån det motstånd som finns på regional nivå mot att bygga nytt, såväl kollektivtrafik som bostäder. Men också för att Nordin endast för två år sedan, tillsammans med samtliga moderatledare i Stockholms län, lovade att bygga 57 000 bostäder. Av detta har vi inte sett mycket. Trots att Moderaterna har makten i 21 av 26 kommuner. Och det är inte heller rimligt att Stockholms stad själva ska ta hela ansvaret för bostadsunderskottet. De är inte på något sätt sämst i klassen. Alla kommuner i länet behöver bygga och särskilt de som idag bygger minst.

(mer…)

Read Full Post »

Older Posts »