Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ekonomi’ Category

På söndag röstar vi i tre val: kommun, landsting och riksdag. Trots att vi ofta pratar i termer som ”hur ska du rösta i valet?” är det faktiskt tre stora val det handlar om. Ett av dem brinner jag lite extra för, och det är landstingsvalet. I det avgörs vilken inriktning sjukvården och kollektivtrafiken ska ha de kommande fyra åren. I åtta år har en Moderatledd Allians styrt i Stockholms läns landsting. Det har inneburit privatiseringar och utförsäljningar i sjukvården, ett ständigt avståndstagande från ansvar och en region som vuxit ur sin kostym. Jag vet att vår vackra och starka Stockholmsregion kan bättre än så.

En sak har varit bra under de senaste åren, tillgängligheten i primärvården har ökat. Dessvärre har våra mest sjuka patienter och vårdpersonalen betalat ett högt pris för det. Moderaterna har så envist fokuserat på sin privatiseringslinje att de inte klarat att lyfta blicken och ta ansvar för helheten. Istället har arbetsgivaransvar, jämlik tillgång till vård i hela länet och personalförsörjning lämnats till marknaden ensam att lösa. Något som den inte klarat av. Långt därifrån.

Vårdpersonalen har tröttnat på sin arbetssituation. Det förstår jag. Att knappt hinna gå på toaletten, äta lunch eller behöva skjuta på välbehövliga semestrar tär på de flesta. Samtidigt blir patienterna lidande. Kvinnor med förvärkar tvingas runt i länet till andra kliniker än de valt, trots att valfrihet ska råda. Sjuka äldre måste själva, eller med hjälp av anhöriga, se till att de får rätt vård och att de olika vårdkontakterna har rätt information. Köerna på akutmottagningarna ringlar långa, de som får vänta längst är våra äldre. Cancersjuka barn tvingas resa över länsgränserna för att få vård eftersom vårdplatserna inte räcker till. Detta skapar en oro och ett lidande som inte är acceptabelt i svensk sjukvård.

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför satsar Socialdemokraterna 400 miljoner extra varje år på mer vårdpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor och undersköterskor, men också annan personal som kan avlasta vårdpersonalen från administration. Rätt kompetens ska vara på rätt plats så att proffsen får vara proffs. Vi vill ta ett aktivt arbetsgivaransvar för en bättre arbetsmiljö och tydlig löneutveckling så att vi behåller vår personal. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Därtill ska de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom bristområden få lön under tiden. Personalen är vårdens viktigaste resurs, utan dem finns inga vårdplatser. Bara tomma sängar. Därför är den här satsningen avgörande för att rusta sjukhusen så att vi kan möta de växande behoven.

Också när det gäller kollektivtrafiken behöver vi möta befolkningsökningen. Vill vi se mer tunnelbana än de linjer som nu föreslagits, så kan vi också bygga fler bostäder. Jag är glad att Moderaterna äntligen släppt sitt envisa fokus på spårvagn i innerstan. Nu vill de bygga tunnelbana. Samtidigt känner jag oro för om detta verkligen blir av. Genom åren har vi hört många tomma löften om utbyggd kollektivtrafik. Moderaternas bristande ledarskap har gjort att drygt nio miljarder i trafikinvesteringsbudgeten inte använts. Det innebär att SL har en enorm investeringsskuld som stockholmarna får betala för varje dag i eftersatt kollektivtrafik och ökad trängsel.

Skattebetalarna i Stockholmsregionen har också fått se sina pengar försvinna bort i alltför stor byråkrati, miljardkostnader på konsulter och i utförsäljningar av vårdverksamheter. Mest känd är nog vårdcentralen Serafen som Moderaterna sålde för 700 000. De lyckliga köparna kunde sedan snabbt sälja vidare Serafen för 20 miljoner.

Sedan 2006 har Moderaterna genomfört privatiseringar i två vågor. Den första innehöll just utförsäljningar, i den andra lade de ut specialistvård som förlossning, palliativ vård och reumatologi på marknaden. Nu står vi inför en tredje privatiseringsvåg. Filippa Reinfeldt har sagt att hon vill lägga ut så mycket som möjligt på vårdval, om hon får chansen efter valet. Jag hoppas att hon inte får den chansen. Privatiseringsvågen måste brytas. Stockholmsregionen behöver förändring.

För att summera. Landstingsvalet spelar roll. Missa inte möjligheten att vara med och bestämma över din vardag. Tycker du som jag att ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar, rösta på Socialdemokraterna på söndag.

Vill du höra mer om vad de olika partierna tycker så finns debatter att titta på här och här.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Annonser

Read Full Post »

Idag presenterade Socialdemokraterna en framtidsreform för att förbättra kvaliteten och säkra den framtida personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om 5000 nya traineejobb i sjukvården. Det nationella förslaget, som innebär en investering på 700 miljoner kronor, ger ungdomar utbildning och chans att komma in i arbetslivet samtidigt som den stora personalbristen i sjukvården möts. I förra veckan presenterade Socialdemokraterna en liknande investering inom omsorgen för äldre och funktionshindrade, läs gärna mer om det här. Jag välkomnar förslaget. Det är socialdemokratisk politik när den är som bäst; nytänkande, lösningsfokuserad och ansvarsfull.

Bakgrunden till den här investeringen kan knappt ha undgått någon. I Sverige råder stor ungdomsarbetslöshet och behoven av mer personal i sjukvården är skriande. Det gäller inte minst i Stockholmsregionen. År 2013 gick över 11000 ungdomar arbetslösa här. Det är nästan en fördubbling från 2006, då samma siffra var drygt 6000. Samtidigt larmar såväl barnmorskor som sjuksköterskor och undersköterskor ideligen om stress och press så stor att både deras egen hälsa och patienternas säkerhet kan riskeras. Det är givetvis inte acceptabelt.

Satsningen riktar sig särskilt mot utbildning och jobb som medicinsk sekreterare eller undersköterska. Båda är ovärderliga yrken i sjukvården genom rollen att stötta och avlasta övrig vårdpersonal. När arbetsuppgifterna renodlas får varje viktigt yrke i sjukvården förutsättningar att fungera på bästa möjliga vis. Arbetsbelastningen blir human och tid frigörs för vårdpersonalen att vara de proffs de är. Därtill får patienterna mer tid med vårdpersonalen och mer kvalitet i vården.

En ytterligare del av förslaget innebär fler utbildningsplatser till sjuksköterska och specialistsjuksköterska runt om i landet. Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning utökas med 700 platser, specialistutbildningen med 600 platser och barnmorskeprogrammet med 250 platser. I Stockholmsregionen är 20 nya platser på barnmorskeutbildningen redan beslutat, med start hösten 2014. Därtill görs en särskild nationell satsning för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Den totala investeringen beräknas till drygt 200 miljoner per år, när platserna är fullt utbyggda.

Att satsa på att få fler unga i arbete och utbildning är en viktig och nödvändig investering inför framtiden. I kombination med fler anställda i sjukvården blir satsningen ovärderlig. Det är i den här riktningen som Sverige och Stockholmsregionen behöver gå för att möta framtidens utmaningar. Politiskt ansvar för fler jobb och en sjukvård i världsklass är viktigare än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar.

Jag hoppas att många med mig väljer en ny väg den 14 september.

Läs gärna mer om förslaget här och här.

Read Full Post »

Vid en pressträff på Södersjukhuset igår presenterade jag våra satsningar på vårdpersonalen i Stockholmsregionen. Dessa möjliggörs genom de 400 miljoner i statliga medel som Stockholms läns landsting årligen tillskjuts av en (S)-ledd regering. Tillskottet ska gå till mer vårdpersonal och mer tid med patienterna. Vi prioriterar fem områden, där ingår bland annat en sjuksköterskesatsning för en riktig löneutveckling, fler undersköterskor och barnmorskor samt mer administrativ personal som kan avlasta vårdpersonalen. Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson var på plats under pressträffen, för att presentera nationella sjukvårdssatsningar på totalt två miljarder.

Personalen är vårdens allra viktigaste resurs. Trots det saknar Stockholms läns landsting en strategi för kompetensförsörjningen i framtiden. Landstingsmoderaterna har helt lämnat frågan till marknaden att lösa. Det skapar en kortsiktighet som varken patienter, vårdpersonal eller vårdgivare gynnas av – tvärtom. Våra investeringar i mer personal är ett direkt svar på det nuvarande landstingsstyrets ovilja att ta ansvar för säkrandet av framtidens vård.

Politiken måste orka och klara av att skapa långsiktighet och ta ett strategiskt arbetsgivaransvar. Vi vet att personalen i många delar av vården går på knäna. Vårdplatser stängs och patientkvaliteten riskerar att sjunka. Stora delar av den mest erfarna personalen går snart i pension. Väntetiderna på akutmottagningarna blir allt längre och personalen får mindre och mindre tid med patienterna. Det är våra äldre som drabbas värst, samtidigt som de ofta har störst behov av vård. När pressen och stressen för vårdpersonalen ökar blir det också svårare att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. Dessutom funderar många barnmorskor i den hårt pressade förlossningsvården på att sluta, eller är på väg att bränna ut sig, eftersom arbetsförhållandena är så ansträngda.

Det kan låta som en dyster prognos för framtiden, men det behöver inte bli så. Utvecklingen går att vända med ett starkt ledarskap som vågar prioritera långsiktiga satsningar. Förutom mer personal måste vi ta krafttag för att forma en bättre och mer samverkansvänlig organisation. Det kräver gemensamma insatser från både nationell nivå och i landstingen. Därför var det så viktigt att Magdalena Andersson och jag igår presenterade förslagen ihop. Tillsammans tar vi ansvar för en bättre hälso- och sjukvård, i Sverige och i Stockholm.

För dig som vill läsa mer om våra satsningar finns här ett urval av medieklipp, från Expressen, P4 Stockholm  och Svenska Dagbladet.

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Read Full Post »

Vid det här laget vet de flesta att Stockholmsregionen växer rekordsnabbt. I takt med att vi blir fler Stockholmare stärker vi också regionens ställning som Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av landets ekonomiska tillväxt skapas här. Vi har Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon sysselsatta. Bara i tunnelbanan görs drygt 1,2 miljoner resor en vanlig vintervardag, en majoritet av resorna är arbetspendling. Det är en positiv utveckling som vi ska vara stolta över, samtidigt förpliktigar det. Om utvecklingen ska kunna fortsätta åt rätt håll måste infrastrukturen hänga med. Just nu är Stockholmsregionen är i stort behov av investeringar såväl i effektiv kollektivtrafik som i fler bostäder.

Jag välkomnar den nyligen beslutade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi Socialdemokrater gärna hade sett fler utbyggnader i närtid än de föreslagna. Vi tror även att vår växande region kommer att behöva ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av en helt ny lila linje som bland annat innebär en tvärförbindelse över Mälaren mellan Liljeholmen och Fridhemsplan. Som en del av detta förordar vi en förlängning från Hagsätra till Älvsjö liksom en sammankoppling med Barkarby station och Akalla-grenen från Hjulsta. Vi vill också se en förlängning från Mörby till Täby. Helt avgörande för att kunna åstadkomma allt detta är att hitta smarta modeller för finansiering. Därför beställde vi en rapport om finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad. Den presenterades idag, under vårt sjunde seminarium i serien Forum för Tunnelbana. Författare av rapporten är Sten Olsson och Clara von Otter från konsultföretaget Muneris.

De båda författarnas slutsatser är flera. Det jag främst tar till mig är behovet av ett tydligt politiskt ledarskap som har kraften och modet att skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser. Vi måste investera strategiskt, så att det vi satsar på idag kan bidra till att också lösa morgondagens utmaningar. Därtill behövs sambandet mellan investeringar och intäkter tydliggöras. Stockholms landsting kommer att behöva medfinansiering från såväl fastighetsägare, byggherrar, stat och kommuner. För att de ska vara villiga att satsa pengar på tunnelbanan måste de också kunna se att pengarna kommer tillbaks till dem, längre fram.

I Socialdemokraternas framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta. Tunnelbanan är det i särklass mest kapacitetsstarka och effektiva transportmedlet kollektivtrafiken har, därför vill vi påskynda och utöka utbyggnaderna av denna. Och då behöver vi bra modeller för finansiering. De måste ge förutsättningar för långsiktighet snarare än de ad hoc-lösningar som präglar regionen idag.

För dig som vill veta mer hittar du rapporten i sin helhet här: Rapport finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad

Helene Forum för tunnelbana-140407

Här är jag med Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Caroline Arehult, VD Skanska fastigheter Stockholm och Maria Börjesson, PhD KTH  som kommenterade rapporten efter att den presenterats.

Read Full Post »

Idag presenterade regeringens förhandlingsmän sitt förslag på tunnelbaneutbyggnader i Stockholmsregionen. Jag välkomnar dessa nödvändiga utbyggnader och är glad över att regeringen insett att deras partikamrater i landstinget inte förmår att lösa uppgiften själva – trots att de haft sju år på sig. Vi Socialdemokrater har under lång tid förespråkat samtliga linjer som regeringen idag presenterar, det för att vi vet att tunnelbanesatsningar är avgörande för att fortsätta locka nya stockholmare och jobbskapande företag till vår region. Att detta nu genomförs tar jag som ett kvitto på att vårt idoga arbete har lönat sig. Därmed inte sagt att arbetet är över, tvärtom. Jag skulle hellre se en blocköverskridande överenskommelse om en finansiering där en större andel av kostnaderna läggs på landstinget istället för på kommunerna. De måste ha pengar över för att investera i viktiga områden som skolan och jobben. Därtill hade jag velat se en mer jämlik satsning på tunnelbanan i hela länet. Som det är nu läggs samtliga utbyggnader, förutom avgreningen till Hagsätra, på norra delen av länet. Detta trots att tillväxten är minst lika stor i södra delen, också där finns ett stort behov av mer tunnelbana och fler bostäder. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit en Lila Linje från Hagsätra, via Älvsjö till Hagastaden och i förlängningen också till Arenastaden. Den kommer vi att fortsätta att kämpa för eftersom Stockholmsregionen måste ha förutsättningar att kunna växa, skapa fler jobb och nå en hög välfärd.

Idag har jag pratat med flera medier om beskedet från regeringen, bland annat med SvD och DN, där även vår ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson kommenterar. Och på Socialdemokraterna i Stockholms webb intervjuas Karin Wanngård (S) och jag om beskedet.

Samtal med Ekot, Sveriges RadioOch här med SVT ABC

Read Full Post »

Idag släppte vi vår budget för 2014-2018 i Stockholms läns landsting. Fokus ligger på en långsiktig och hållbar ekonomi med utrymme för viktiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Vår region växer mest i Sverige.  Det ställer höga krav på att vi gör rätt prioriteringar. Tyvärr har vi idag en situation där majoriteten obekymrat låter stockholmarnas skattepengar försvinna iväg i ”svarta hål” av överdimensionerad konsultanvändning och ineffektiva kollektivtrafiksatsningar. Slöserierna måste få ett slut.

Vi vill att pengar ska läggas på rätt saker. Det betyder mer kvalitet i sjukvården och mer kapacitet i kollektivtrafiken.  För att kunna göra detta behöver vi först effektivisera landstingets arbete. Vi vill ta fram smartare arbetsformer och styrsystem, se till att stärka upphandlingskompetensen och vässa ledarskapet. Ett av våra viktigaste budgetförslag är därför en Effektivitetskommission som genom samarbete med bland andra sjukvårdspersonal ska finna lösningar för förbättrade verksamheter.

Ett annat av våra förslag som jag vill lyfta fram är översynen av ersättningssystemet inom sjukvården. Vi vill göra det mer värdebaserat. Idag drunknar sjukvården i administration och återrapporteringar till en svällande hälso- och sjukvårdsförvaltning. Kraven på pappersarbete stjäl otaliga timmar från tiden som borde spenderas med patienten. Eller för att äta lunch och hinna gå på toaletten. Och vi ser resultatet, kriser både på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Sjukvården behöver ett ersättningssystem som främst fokuserar på kvalitet och resultat. Att hinna med många patienter är viktigt, men det får aldrig vara överordnat vårdkvalitet.

Jag vill också peka på vår investering för en jämlik vård. När Moderaterna allt för sent äntligen börjar planera för upprustade och utbyggda sjukhus läggs fokus helt på länets norra och centrala delar. Detta trots att befolkningsökningen är lika stor i de södra delarna. För att göra vården lika tillgänglig i hela länet bygger vi en ny och i allra högsta grad nödvändig operationsbyggnad till Huddinge sjukhus. Vi ska också återuppta byggnationen av Innovationsplats Huddinge och utreda beslut om ökad kapacitet på förlossningen.

Inom trafikverksamheten och SL ser vi det största slöseriet av skattepengar. Det riskerar att leda till att det inte finns pengar till nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken. Bristerna i styrning och intern kontroll har granskats och kritiserats av landstingets revisorer. Här behövs ökad styrning och kontroll. På så vis får vi pengar över till satsningar på tunnelbana till Nya Karolinska sjukhuset, på modernisering av Hässelbygrenen och på tvärbana till Kista.

I vår budget för 2014-2018 ligger fokus på investeringar som syftar till att möta och tillvarata dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter.

Utvalda investeringar hälso- och sjukvård:

 • Satsning på södra sidan:
  • Ny operationsbyggnad i Huddinge, byggnation 2014-2018. Totalkostnad: 2,65 mdkr
  • Innovationsplats Huddinge, programarbetet återupptas (huvudsakligen extern finansiering)
  • Utredningsbeslut om att utöka kapaciteten på förlossningen i Huddinge
  • Utreda specialistcentrum i Handen

Utvalda investeringar kollektivtrafik:

 • Tunnelbana till NKS, totalkostnad: 3,5 mdkr
 • Enhetstaxa – slopa zonerna
 • Modernisering av Hässelbygrenen, 2017 och 2018, totalkostnad: 1,5 mdkr
 • Tvärspårväg Kista ges tidigare byggstart 2015, totalkostnad: 2,2 mdkr
 • Ny sjötrafikupphandling
Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Read Full Post »

Magdalena Andersson (S) presenterade idag ett starkt budgetförslag med fokus på att stimulera ekonomin och få fler människor i arbete. En budget som utgår från en realistisk bedömning om reformutrymmet i svensk ekonomi och inte utifrån regeringens egen glädjekalkyler. Det viktiga är att de resurser som finns används på det mest effektiva sättet.

För att få igång efterfrågan hos hushållen föreslås bland annat höjt barnbidrag med 100 kronor i månaden, sänkt a-kasseavgift och sänkt skatt för pensionärer. Åtgärder som betyder mer pengar i plånboken för vanliga löntagare än vad ett femte jobbskatteavdrag skulle göra.

Fokus på skolan för att höja kunskapsnivån är av strategisk betydelse för framtida tillväxt. Två miljarder satsas på att minska klasserna  och drygt en miljard på att läxhjälp, skolplikt för elever som inte når sina mål och satsning på lärarnas kompetens.

Budget 2013 - Fler jobb för Sverige

Konkreta åtgärder för att stimulera innovationskraften hos svenska företag är  välkommen, särskilt här i Stockhomregionen. Att företagen slipper ansvaret för den andra sjuklöneveckan är ett förslag som innebär att fler kommer att våga anställa. Satsningen med 500 miljoner på strategisk samverkan mellan näringsliv, stat och akademi är också viktigt. Den borgerliga regeringen verkar ha beröringsskräck med näringslivet.

De allvarligaste utmaningen i Sverige  idag är den alltför höga arbetslösheten, inte minst bland ungdomar. Den borgerliga regeringen  gjorde frågan om arbetslinjen till sin valvinnare 2006. Det utanförskap man lovade att minska ser vi nu ökar allt mer. Istället för att satsa på en seriös arbetsmarknadspolitik har man lämnat människor i det passiviserande Fas 3. Detta vill vi nu avveckla och istället satsa på åtgärder som utifrån erfarenhet och forskning faktiskt leder till minskad arbetslöshet. Det handlar om utbildning, utbildning och utbildning. Utan utbildning är det väldigt svårt att ens komma in i arbetslivet. Ungdomar ska inte gå arbetslösa mer än sex månader, utan istället har möjlighet att läsa in gymnasieexamen om de inte har det, erbjudas yrkesintroduktionsjobb eller utbildas i bristyrken.

För Stockholmsregionen är investeringsstödet för byggandet av mindre lägenheter och studentlägenheter på 1 miljard kronor väldigt välkommet. En sådan stimulans verkar nödvändig för att få igång byggandet av mindre bostäder som idag samtliga kommuner i Stockholms län uppger att de har brist på.

Det är en budget som tar ansvar för den ekonomiska situationen vi dag har i Sverige och som den borgerliga regeringen skapat genom sitt misslyckande med arbetslösheten. Vi får hoppas att Magdalena Andersson har rätt när hon säger att den borgerliga regeringsinnehavet kan vara en historisk parantes. Sverige och alla vi som bor här skulle må mycket bättre av att ha Magdalena som finansminister efter valet 2014.

Read Full Post »