Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kollektivtrafik’ Category

På söndag röstar vi i tre val: kommun, landsting och riksdag. Trots att vi ofta pratar i termer som ”hur ska du rösta i valet?” är det faktiskt tre stora val det handlar om. Ett av dem brinner jag lite extra för, och det är landstingsvalet. I det avgörs vilken inriktning sjukvården och kollektivtrafiken ska ha de kommande fyra åren. I åtta år har en Moderatledd Allians styrt i Stockholms läns landsting. Det har inneburit privatiseringar och utförsäljningar i sjukvården, ett ständigt avståndstagande från ansvar och en region som vuxit ur sin kostym. Jag vet att vår vackra och starka Stockholmsregion kan bättre än så.

En sak har varit bra under de senaste åren, tillgängligheten i primärvården har ökat. Dessvärre har våra mest sjuka patienter och vårdpersonalen betalat ett högt pris för det. Moderaterna har så envist fokuserat på sin privatiseringslinje att de inte klarat att lyfta blicken och ta ansvar för helheten. Istället har arbetsgivaransvar, jämlik tillgång till vård i hela länet och personalförsörjning lämnats till marknaden ensam att lösa. Något som den inte klarat av. Långt därifrån.

Vårdpersonalen har tröttnat på sin arbetssituation. Det förstår jag. Att knappt hinna gå på toaletten, äta lunch eller behöva skjuta på välbehövliga semestrar tär på de flesta. Samtidigt blir patienterna lidande. Kvinnor med förvärkar tvingas runt i länet till andra kliniker än de valt, trots att valfrihet ska råda. Sjuka äldre måste själva, eller med hjälp av anhöriga, se till att de får rätt vård och att de olika vårdkontakterna har rätt information. Köerna på akutmottagningarna ringlar långa, de som får vänta längst är våra äldre. Cancersjuka barn tvingas resa över länsgränserna för att få vård eftersom vårdplatserna inte räcker till. Detta skapar en oro och ett lidande som inte är acceptabelt i svensk sjukvård.

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför satsar Socialdemokraterna 400 miljoner extra varje år på mer vårdpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor och undersköterskor, men också annan personal som kan avlasta vårdpersonalen från administration. Rätt kompetens ska vara på rätt plats så att proffsen får vara proffs. Vi vill ta ett aktivt arbetsgivaransvar för en bättre arbetsmiljö och tydlig löneutveckling så att vi behåller vår personal. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Därtill ska de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom bristområden få lön under tiden. Personalen är vårdens viktigaste resurs, utan dem finns inga vårdplatser. Bara tomma sängar. Därför är den här satsningen avgörande för att rusta sjukhusen så att vi kan möta de växande behoven.

Också när det gäller kollektivtrafiken behöver vi möta befolkningsökningen. Vill vi se mer tunnelbana än de linjer som nu föreslagits, så kan vi också bygga fler bostäder. Jag är glad att Moderaterna äntligen släppt sitt envisa fokus på spårvagn i innerstan. Nu vill de bygga tunnelbana. Samtidigt känner jag oro för om detta verkligen blir av. Genom åren har vi hört många tomma löften om utbyggd kollektivtrafik. Moderaternas bristande ledarskap har gjort att drygt nio miljarder i trafikinvesteringsbudgeten inte använts. Det innebär att SL har en enorm investeringsskuld som stockholmarna får betala för varje dag i eftersatt kollektivtrafik och ökad trängsel.

Skattebetalarna i Stockholmsregionen har också fått se sina pengar försvinna bort i alltför stor byråkrati, miljardkostnader på konsulter och i utförsäljningar av vårdverksamheter. Mest känd är nog vårdcentralen Serafen som Moderaterna sålde för 700 000. De lyckliga köparna kunde sedan snabbt sälja vidare Serafen för 20 miljoner.

Sedan 2006 har Moderaterna genomfört privatiseringar i två vågor. Den första innehöll just utförsäljningar, i den andra lade de ut specialistvård som förlossning, palliativ vård och reumatologi på marknaden. Nu står vi inför en tredje privatiseringsvåg. Filippa Reinfeldt har sagt att hon vill lägga ut så mycket som möjligt på vårdval, om hon får chansen efter valet. Jag hoppas att hon inte får den chansen. Privatiseringsvågen måste brytas. Stockholmsregionen behöver förändring.

För att summera. Landstingsvalet spelar roll. Missa inte möjligheten att vara med och bestämma över din vardag. Tycker du som jag att ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar, rösta på Socialdemokraterna på söndag.

Vill du höra mer om vad de olika partierna tycker så finns debatter att titta på här och här.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Annonser

Read Full Post »

Vid det här laget vet de flesta att Stockholmsregionen växer rekordsnabbt. I takt med att vi blir fler Stockholmare stärker vi också regionens ställning som Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av landets ekonomiska tillväxt skapas här. Vi har Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon sysselsatta. Bara i tunnelbanan görs drygt 1,2 miljoner resor en vanlig vintervardag, en majoritet av resorna är arbetspendling. Det är en positiv utveckling som vi ska vara stolta över, samtidigt förpliktigar det. Om utvecklingen ska kunna fortsätta åt rätt håll måste infrastrukturen hänga med. Just nu är Stockholmsregionen är i stort behov av investeringar såväl i effektiv kollektivtrafik som i fler bostäder.

Jag välkomnar den nyligen beslutade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi Socialdemokrater gärna hade sett fler utbyggnader i närtid än de föreslagna. Vi tror även att vår växande region kommer att behöva ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av en helt ny lila linje som bland annat innebär en tvärförbindelse över Mälaren mellan Liljeholmen och Fridhemsplan. Som en del av detta förordar vi en förlängning från Hagsätra till Älvsjö liksom en sammankoppling med Barkarby station och Akalla-grenen från Hjulsta. Vi vill också se en förlängning från Mörby till Täby. Helt avgörande för att kunna åstadkomma allt detta är att hitta smarta modeller för finansiering. Därför beställde vi en rapport om finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad. Den presenterades idag, under vårt sjunde seminarium i serien Forum för Tunnelbana. Författare av rapporten är Sten Olsson och Clara von Otter från konsultföretaget Muneris.

De båda författarnas slutsatser är flera. Det jag främst tar till mig är behovet av ett tydligt politiskt ledarskap som har kraften och modet att skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser. Vi måste investera strategiskt, så att det vi satsar på idag kan bidra till att också lösa morgondagens utmaningar. Därtill behövs sambandet mellan investeringar och intäkter tydliggöras. Stockholms landsting kommer att behöva medfinansiering från såväl fastighetsägare, byggherrar, stat och kommuner. För att de ska vara villiga att satsa pengar på tunnelbanan måste de också kunna se att pengarna kommer tillbaks till dem, längre fram.

I Socialdemokraternas framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta. Tunnelbanan är det i särklass mest kapacitetsstarka och effektiva transportmedlet kollektivtrafiken har, därför vill vi påskynda och utöka utbyggnaderna av denna. Och då behöver vi bra modeller för finansiering. De måste ge förutsättningar för långsiktighet snarare än de ad hoc-lösningar som präglar regionen idag.

För dig som vill veta mer hittar du rapporten i sin helhet här: Rapport finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad

Helene Forum för tunnelbana-140407

Här är jag med Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Caroline Arehult, VD Skanska fastigheter Stockholm och Maria Börjesson, PhD KTH  som kommenterade rapporten efter att den presenterats.

Read Full Post »

Idag presenterade regeringens förhandlingsmän sitt förslag på tunnelbaneutbyggnader i Stockholmsregionen. Jag välkomnar dessa nödvändiga utbyggnader och är glad över att regeringen insett att deras partikamrater i landstinget inte förmår att lösa uppgiften själva – trots att de haft sju år på sig. Vi Socialdemokrater har under lång tid förespråkat samtliga linjer som regeringen idag presenterar, det för att vi vet att tunnelbanesatsningar är avgörande för att fortsätta locka nya stockholmare och jobbskapande företag till vår region. Att detta nu genomförs tar jag som ett kvitto på att vårt idoga arbete har lönat sig. Därmed inte sagt att arbetet är över, tvärtom. Jag skulle hellre se en blocköverskridande överenskommelse om en finansiering där en större andel av kostnaderna läggs på landstinget istället för på kommunerna. De måste ha pengar över för att investera i viktiga områden som skolan och jobben. Därtill hade jag velat se en mer jämlik satsning på tunnelbanan i hela länet. Som det är nu läggs samtliga utbyggnader, förutom avgreningen till Hagsätra, på norra delen av länet. Detta trots att tillväxten är minst lika stor i södra delen, också där finns ett stort behov av mer tunnelbana och fler bostäder. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit en Lila Linje från Hagsätra, via Älvsjö till Hagastaden och i förlängningen också till Arenastaden. Den kommer vi att fortsätta att kämpa för eftersom Stockholmsregionen måste ha förutsättningar att kunna växa, skapa fler jobb och nå en hög välfärd.

Idag har jag pratat med flera medier om beskedet från regeringen, bland annat med SvD och DN, där även vår ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson kommenterar. Och på Socialdemokraterna i Stockholms webb intervjuas Karin Wanngård (S) och jag om beskedet.

Samtal med Ekot, Sveriges RadioOch här med SVT ABC

Read Full Post »

Idag släppte vi vår budget för 2014-2018 i Stockholms läns landsting. Fokus ligger på en långsiktig och hållbar ekonomi med utrymme för viktiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Vår region växer mest i Sverige.  Det ställer höga krav på att vi gör rätt prioriteringar. Tyvärr har vi idag en situation där majoriteten obekymrat låter stockholmarnas skattepengar försvinna iväg i ”svarta hål” av överdimensionerad konsultanvändning och ineffektiva kollektivtrafiksatsningar. Slöserierna måste få ett slut.

Vi vill att pengar ska läggas på rätt saker. Det betyder mer kvalitet i sjukvården och mer kapacitet i kollektivtrafiken.  För att kunna göra detta behöver vi först effektivisera landstingets arbete. Vi vill ta fram smartare arbetsformer och styrsystem, se till att stärka upphandlingskompetensen och vässa ledarskapet. Ett av våra viktigaste budgetförslag är därför en Effektivitetskommission som genom samarbete med bland andra sjukvårdspersonal ska finna lösningar för förbättrade verksamheter.

Ett annat av våra förslag som jag vill lyfta fram är översynen av ersättningssystemet inom sjukvården. Vi vill göra det mer värdebaserat. Idag drunknar sjukvården i administration och återrapporteringar till en svällande hälso- och sjukvårdsförvaltning. Kraven på pappersarbete stjäl otaliga timmar från tiden som borde spenderas med patienten. Eller för att äta lunch och hinna gå på toaletten. Och vi ser resultatet, kriser både på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Sjukvården behöver ett ersättningssystem som främst fokuserar på kvalitet och resultat. Att hinna med många patienter är viktigt, men det får aldrig vara överordnat vårdkvalitet.

Jag vill också peka på vår investering för en jämlik vård. När Moderaterna allt för sent äntligen börjar planera för upprustade och utbyggda sjukhus läggs fokus helt på länets norra och centrala delar. Detta trots att befolkningsökningen är lika stor i de södra delarna. För att göra vården lika tillgänglig i hela länet bygger vi en ny och i allra högsta grad nödvändig operationsbyggnad till Huddinge sjukhus. Vi ska också återuppta byggnationen av Innovationsplats Huddinge och utreda beslut om ökad kapacitet på förlossningen.

Inom trafikverksamheten och SL ser vi det största slöseriet av skattepengar. Det riskerar att leda till att det inte finns pengar till nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken. Bristerna i styrning och intern kontroll har granskats och kritiserats av landstingets revisorer. Här behövs ökad styrning och kontroll. På så vis får vi pengar över till satsningar på tunnelbana till Nya Karolinska sjukhuset, på modernisering av Hässelbygrenen och på tvärbana till Kista.

I vår budget för 2014-2018 ligger fokus på investeringar som syftar till att möta och tillvarata dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter.

Utvalda investeringar hälso- och sjukvård:

 • Satsning på södra sidan:
  • Ny operationsbyggnad i Huddinge, byggnation 2014-2018. Totalkostnad: 2,65 mdkr
  • Innovationsplats Huddinge, programarbetet återupptas (huvudsakligen extern finansiering)
  • Utredningsbeslut om att utöka kapaciteten på förlossningen i Huddinge
  • Utreda specialistcentrum i Handen

Utvalda investeringar kollektivtrafik:

 • Tunnelbana till NKS, totalkostnad: 3,5 mdkr
 • Enhetstaxa – slopa zonerna
 • Modernisering av Hässelbygrenen, 2017 och 2018, totalkostnad: 1,5 mdkr
 • Tvärspårväg Kista ges tidigare byggstart 2015, totalkostnad: 2,2 mdkr
 • Ny sjötrafikupphandling
Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Read Full Post »

Solen strålade över Fisksätra Torg i Nacka igår. Jag var där och firade första maj tillsammans med en stor samling Nackabor, 501 dagar före valdagen. Stämningen var härlig. Det var tydligt att här har man bestämt sig, det ska bli ett skifte vid valet 2014 – både i Nacka, i Stockholms län och på riksnivå.

Så var också känslan i det tal som hölls av oppositionsrådet i Nacka, Khashayar Farmanbar.  Han vill ta ansvar för att skapa ett Nacka som klarar morgondagen. För det behövs bra skolor, ordning i kommunens ekonomi, sommarjobb till alla ungdomar och en aktiv mark- och bostadspolitik för att bygga sammanhängande stadskärnor. På dessa områden finns mycket att förbättra säger Farmanbar. Dessa förbättringar vill han ansvara för att genomföra efter valet 2014.

Farmanbar talade också om vikten av en tunnelbana till Nacka. Det håller jag och mina kolleger i landstinget med om. Vår region växer med Skellefteå varje år, en stor del av dem kommer att bosätta sig i Nacka. Jag gläds åt att vår region växer och utvecklas. Men för att ta tillvara på befolkningsökningen behöver vi skapa bättre förutsättningar för de som vill leva och bo i länet. En viktig del i det är att bygga en kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi behöver transportslag som tillgodoser våra behov, och då finns inget bättre alternativ än tunnelbana. I gott samarbete med (S) i Nacka har vi efter många års kamp äntligen lyckats få landstingsmoderaterna att släppa blicken från den dyra spårvägen en aning och åtminstone se över möjligheterna för en tunnelbanelinje. Det är vi väldigt glada för, även om det förstås kunde ha skett mycket mer skyndsamt.

En ökande befolkning ställer också krav på andra områden i samhället, inte minst på sjukvården. Vi har idag ett ansvarigt landstingsråd som styr sjukvården i Stockholm, Filippa Reinfeldt (M). Dessvärre tar hon inte det ansvar som behövs för att bedriva en hållbar och långsiktig sjukvård. I början av 2013 krisade akutsjukvården i Stockholms län. Det handlade om att Karolinska sjukhuset larmade om att man inte kunde ta emot fler människor vid sitt akutintag. Filippa Reinfeldts första svar var att det endast rörde sig om tillfälliga toppar och dalar i verksamheten. Hon skyllde sedan på den hårt belastade personalen och hävdade att det var Karolinska som inte lyckades leva upp till vårdkraven.

Dessvärre är det inte förvånande att vi har fått den kapacitetskris vi idag har i sjukvården. Filippa Reinfeldt och Moderaterna sätter fler antal läkarbesök först på prioriteringslistan. Socialdemokraterna tycker det är bra med ökad tillgänglighet. Man inte ska behöva vänta för att träffa en läkare. Men om man inte prioriterar kvaliteten i vården högst så leder det fel.  Vi vill att sjukvårdens mål ska vara att öka hälsan för Stockholmarna och minska ohälsoklyftorna. Idag växer de. Sjukvården måste utformas för att kunna möta människors olika behov. Idag lever vi allt längre och vi klarar fler svåra sjukdomstillstånd vilket är positivt. Samtidigt ställer det nya krav på vår sjukvård. Vi måste klara att tillgodose både de som vill ha snabba besök och de som har stora behov och därmed behöver mer vård och längre tid med läkaren. Med nya sätt att jobba skapar vi en fungerande sjukvård, inte bara idag utan också på lång sikt.

Igår var det 501 dagar kvar till valet. Nu har en ytterligare en dag gått, och liksom igår kommer jag, Khashayar och våra partivänner att ta tillvara på varje dag under det dryga år som är kvar. Vi ska lyssna på människor och ta till oss de problem som man möter i sin vardag. Och vi ska berätta om vad Socialdemokraterna vill göra för att förändra och förbättra samhället. Gör vi det är jag övertygad om att vi efter den 14 september 2014 kommer att ha en ny politisk majoritet både i landstinget och i Sverige. Vi är redo att ta ansvar för jobben, skolan och välfärden i framtiden.

Så avslutade jag mitt tal igår och så skulle jag också vilja avsluta detta inlägg. Visst känner ni att förändringarnas vindar blåser? Det gör jag.

Gläds åt god stämning och solsken efter talen. Här tillsammans med Nackas oppositionsråd Khashayar Farmanbar och SSU:s Viktor Ellström.

Gläds åt god stämning och solsken. Här tillsammans med Nackas oppositionsråd Khashayar Farmanbar och SSU:s Viktor Ellström.

Håller första maj-tal på Fisksätra Torg i Nacka.

Håller första maj-tal på Fisksätra Torg i Nacka.

Read Full Post »

I fredags var det återigen dags vår seminarieserie Forum för tunnelbana. Denna gång diskuterade vi den låga kollektivtrafikandelen i Nordost och vilka spårutbyggnader som behövs för att vända utvecklingen. Första talare var Jens Plambeck från trafikförvaltningen som berättade om planerna för Roslagsbanans kapacitetshöjning. Därefter talade nationalekonomen Birgitta Swedenborg om tunnelbana till Täby. Båda gav mycket matnyttig information. Etapp 1 på Roslagsbanan pågår för fullt men beslut om etapp 2 ska tas först i vår. Flera problem finns som kan sätta käppar i hjulet för projektet. Det handlar om tillgång till mark för depå och problem med buller och trafiksäkerhetsfrågor. Birgitta Swedenborg förordar därför att tunnelbanan ska byggas ut så fort som möjligt och att etapp 2 bör anstå.

Bild kanslikamera 523

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där Lasse Johansson från Unibail-Rodamco, som utvecklar köpcentrum som t.ex. Täby centrum och kommande Mall of Scandinavia vid Arenastaden, lyfte fram tunnelbanans betydelse för att kunna rekrytera personal. Anette Frumerie, VD för Besqab, tog upp tunnelbanans betydelse för att avhjälpa bostadsbristen. Med tunnelbanan möjliggörs fler exploateringar. Johan Söör från MTR som driver Stockholms tunnelbana gav exempel på finansiering och projektering av utbyggnader av tunnelbanor i Asien.

Seminariet var mycket välbesökt och åhörarna hade många kloka synpunkter. Jag hoppas att trafikförvaltningen nu tar fram bra faktaunderlag vad gäller kostnader och nyttor för olika alternativ så vi politiker kan göra jämförelser och bra prioriteringar. Tyvärr är jag inte säker på att så kommer att ske. Moderaterna har tidigare fått skarp revisionskritik vad gäller just beräkningar och underlag kring Roslagsbanan och har konsekvent avvisat våra krav på att alla objekt ska ha en samhällsekonomisk kalkyl.
Seminariet avslutades passande nog med en vädjan från flera av paneldeltagarna om att dagens politiker ska våga vara lika modiga och kloka som de som på 50-talet fattade beslut om att bygga tunnelbanan. Jag tar dem självklart på orden och ska göra mitt bästa för att Stockholms tunnelbana ska byggas ut och förbättras.
Ett stort tack till föreläsare, paneldeltagare och framförallt publiken!

Read Full Post »

Idag skriver regeringen på DN Stockholmsdebatt att de öppnar för att utreda en gemensam tunnelbane- och vägtunnel under Saltsjön. Vi socialdemokrater föreslog att detta borde studerats redan för ett år sedan, men då sade Moderaterna i  Stockholmsregionen blankt nej. Vi menar att alla dragningar måste utredas och därefter ska det samhällekonomiskt mest fördelaktiga väljas. Vi har sagt att en gemensam tunnelbane- och vägtunnel under Saltsjön ska ingå som en möjlig dragning. Men vi tycker det är viktigt att man tittar på flera dragningar och vilka ekonomiska såväl som miljö- och trafikmässiga konsekvenser varje dragning får. När utredningen är klar ska det samhällsekonomiskt bästa alternativet genomföras.

Återigen noterar jag att regeringen kör över sina partikollegor på regional nivå. Moderaterna i både stadshuset och landstinget sa så sent som i mars tydligt nej till att utreda en gemensam tunnelbane- och vägtunnel under Saltsjön  som en del av förstudien till Nacka.  Även om Sten Nordin och Christer G Wennerholm efter varje utspel från regeringen försöker hålla en god min och välkomna förslagen som går stick  stäv med vad man tidigare tyckt, så är centerpartiets landstingsråd Gustav Andersson starkt kritisk. Han menar att regeringen går in och föregriper landstingets arbete utan respekt för Stockholmsregionens egen process.

Man kan ju fråga sig hur väljarna ska ha förtroende för Moderaterna i Stockholm när inte ens regeringen har det.

Read Full Post »

Older Posts »