Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Sjukvård’ Category

På söndag röstar vi i tre val: kommun, landsting och riksdag. Trots att vi ofta pratar i termer som ”hur ska du rösta i valet?” är det faktiskt tre stora val det handlar om. Ett av dem brinner jag lite extra för, och det är landstingsvalet. I det avgörs vilken inriktning sjukvården och kollektivtrafiken ska ha de kommande fyra åren. I åtta år har en Moderatledd Allians styrt i Stockholms läns landsting. Det har inneburit privatiseringar och utförsäljningar i sjukvården, ett ständigt avståndstagande från ansvar och en region som vuxit ur sin kostym. Jag vet att vår vackra och starka Stockholmsregion kan bättre än så.

En sak har varit bra under de senaste åren, tillgängligheten i primärvården har ökat. Dessvärre har våra mest sjuka patienter och vårdpersonalen betalat ett högt pris för det. Moderaterna har så envist fokuserat på sin privatiseringslinje att de inte klarat att lyfta blicken och ta ansvar för helheten. Istället har arbetsgivaransvar, jämlik tillgång till vård i hela länet och personalförsörjning lämnats till marknaden ensam att lösa. Något som den inte klarat av. Långt därifrån.

Vårdpersonalen har tröttnat på sin arbetssituation. Det förstår jag. Att knappt hinna gå på toaletten, äta lunch eller behöva skjuta på välbehövliga semestrar tär på de flesta. Samtidigt blir patienterna lidande. Kvinnor med förvärkar tvingas runt i länet till andra kliniker än de valt, trots att valfrihet ska råda. Sjuka äldre måste själva, eller med hjälp av anhöriga, se till att de får rätt vård och att de olika vårdkontakterna har rätt information. Köerna på akutmottagningarna ringlar långa, de som får vänta längst är våra äldre. Cancersjuka barn tvingas resa över länsgränserna för att få vård eftersom vårdplatserna inte räcker till. Detta skapar en oro och ett lidande som inte är acceptabelt i svensk sjukvård.

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför satsar Socialdemokraterna 400 miljoner extra varje år på mer vårdpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor och undersköterskor, men också annan personal som kan avlasta vårdpersonalen från administration. Rätt kompetens ska vara på rätt plats så att proffsen får vara proffs. Vi vill ta ett aktivt arbetsgivaransvar för en bättre arbetsmiljö och tydlig löneutveckling så att vi behåller vår personal. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Därtill ska de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom bristområden få lön under tiden. Personalen är vårdens viktigaste resurs, utan dem finns inga vårdplatser. Bara tomma sängar. Därför är den här satsningen avgörande för att rusta sjukhusen så att vi kan möta de växande behoven.

Också när det gäller kollektivtrafiken behöver vi möta befolkningsökningen. Vill vi se mer tunnelbana än de linjer som nu föreslagits, så kan vi också bygga fler bostäder. Jag är glad att Moderaterna äntligen släppt sitt envisa fokus på spårvagn i innerstan. Nu vill de bygga tunnelbana. Samtidigt känner jag oro för om detta verkligen blir av. Genom åren har vi hört många tomma löften om utbyggd kollektivtrafik. Moderaternas bristande ledarskap har gjort att drygt nio miljarder i trafikinvesteringsbudgeten inte använts. Det innebär att SL har en enorm investeringsskuld som stockholmarna får betala för varje dag i eftersatt kollektivtrafik och ökad trängsel.

Skattebetalarna i Stockholmsregionen har också fått se sina pengar försvinna bort i alltför stor byråkrati, miljardkostnader på konsulter och i utförsäljningar av vårdverksamheter. Mest känd är nog vårdcentralen Serafen som Moderaterna sålde för 700 000. De lyckliga köparna kunde sedan snabbt sälja vidare Serafen för 20 miljoner.

Sedan 2006 har Moderaterna genomfört privatiseringar i två vågor. Den första innehöll just utförsäljningar, i den andra lade de ut specialistvård som förlossning, palliativ vård och reumatologi på marknaden. Nu står vi inför en tredje privatiseringsvåg. Filippa Reinfeldt har sagt att hon vill lägga ut så mycket som möjligt på vårdval, om hon får chansen efter valet. Jag hoppas att hon inte får den chansen. Privatiseringsvågen måste brytas. Stockholmsregionen behöver förändring.

För att summera. Landstingsvalet spelar roll. Missa inte möjligheten att vara med och bestämma över din vardag. Tycker du som jag att ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar, rösta på Socialdemokraterna på söndag.

Vill du höra mer om vad de olika partierna tycker så finns debatter att titta på här och här.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Annonser

Read Full Post »

Idag presenterade Socialdemokraterna en framtidsreform för att förbättra kvaliteten och säkra den framtida personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om 5000 nya traineejobb i sjukvården. Det nationella förslaget, som innebär en investering på 700 miljoner kronor, ger ungdomar utbildning och chans att komma in i arbetslivet samtidigt som den stora personalbristen i sjukvården möts. I förra veckan presenterade Socialdemokraterna en liknande investering inom omsorgen för äldre och funktionshindrade, läs gärna mer om det här. Jag välkomnar förslaget. Det är socialdemokratisk politik när den är som bäst; nytänkande, lösningsfokuserad och ansvarsfull.

Bakgrunden till den här investeringen kan knappt ha undgått någon. I Sverige råder stor ungdomsarbetslöshet och behoven av mer personal i sjukvården är skriande. Det gäller inte minst i Stockholmsregionen. År 2013 gick över 11000 ungdomar arbetslösa här. Det är nästan en fördubbling från 2006, då samma siffra var drygt 6000. Samtidigt larmar såväl barnmorskor som sjuksköterskor och undersköterskor ideligen om stress och press så stor att både deras egen hälsa och patienternas säkerhet kan riskeras. Det är givetvis inte acceptabelt.

Satsningen riktar sig särskilt mot utbildning och jobb som medicinsk sekreterare eller undersköterska. Båda är ovärderliga yrken i sjukvården genom rollen att stötta och avlasta övrig vårdpersonal. När arbetsuppgifterna renodlas får varje viktigt yrke i sjukvården förutsättningar att fungera på bästa möjliga vis. Arbetsbelastningen blir human och tid frigörs för vårdpersonalen att vara de proffs de är. Därtill får patienterna mer tid med vårdpersonalen och mer kvalitet i vården.

En ytterligare del av förslaget innebär fler utbildningsplatser till sjuksköterska och specialistsjuksköterska runt om i landet. Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning utökas med 700 platser, specialistutbildningen med 600 platser och barnmorskeprogrammet med 250 platser. I Stockholmsregionen är 20 nya platser på barnmorskeutbildningen redan beslutat, med start hösten 2014. Därtill görs en särskild nationell satsning för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Den totala investeringen beräknas till drygt 200 miljoner per år, när platserna är fullt utbyggda.

Att satsa på att få fler unga i arbete och utbildning är en viktig och nödvändig investering inför framtiden. I kombination med fler anställda i sjukvården blir satsningen ovärderlig. Det är i den här riktningen som Sverige och Stockholmsregionen behöver gå för att möta framtidens utmaningar. Politiskt ansvar för fler jobb och en sjukvård i världsklass är viktigare än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar.

Jag hoppas att många med mig väljer en ny väg den 14 september.

Läs gärna mer om förslaget här och här.

Read Full Post »

Igår var jag på Sjuksköterskornas hus för att uppmärksamma Internationella Barnmorskedagen. Svenska Barnmorskeförbundet bjöd in beslutsfattare, vårdpersonal och media för att presentera sitt 10-punktsprogram för en god vård i samband med barnafödande. Syftet med programmet var att beskriva barnmorskorna i Stockholms syn på vad som krävs för en god vård under graviditeten, förlossningen och i eftervården. Från Socialdemokraterna deltog förutom jag också min landstingskollega Dag Larsson liksom vår nationella talesperson i sjukvårdsfrågor Lena Hallengren. Från andra partier syntes Helene Öberg (MP), Håkan Jörnehed (V) och Anna Starbrink (FP). Föga förvånande lös dock sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) med sin frånvaro.

Jag är glad att jag var med. Barnmorskeförbundet har lagt ned stort arbete på det 10-punktsprogram som presenterades. Förutom programmet berättade också bl.a Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund om läget i förlossningsvården. De beskrev återigen en mycket ansträngd arbetssituation, till stor del på grund av personalbrist. Men berättade också om oron för framtiden. Stora pensionsavgångar väntar bakom hörnet, mycket erfarenhet och kompetens kommer att försvinna. Deras budskap till oss politiker var tydligt: utbilda fler, men se också till att behålla de som jobbar nu. Idag är arbetssituationen så pressad att många barnmorskor riskerar att bränna ut sig eller väljer att sluta eftersom de helt enkelt inte orkar med den tunga belastningen. Det är både sorgligt och fel. Stockholms läns landsting måste vara bättre arbetsgivare än så.

Trots dagens tuffa läge var fokus mest på lösningar för framtiden. Det program barnmorskorna tagit fram är gediget och tydligt. De vet vart de vill och på vilket sätt de vill ta sig dit. En av punkterna i programmet handlade om en närvarande barnmorska per födande kvinna. Det är samma mål som Socialdemokraterna i landstinget satt upp och som vi strävar mot. Det är glädjande att veta att vi kan arbeta mot det tillsammans med professionen.

SVT ABC var på plats och passade också på att prata med Dag Larsson (S), det inslaget kan du se här.

IB-EN och IW
Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund presenterar 10-punktsprogrammet.

HHK IB
Barnmorskorna bjöd på cider och egendesignad tårta dagen till ära. Här läser jag på om de 10 punkterna.

Read Full Post »

Vid en pressträff på Södersjukhuset igår presenterade jag våra satsningar på vårdpersonalen i Stockholmsregionen. Dessa möjliggörs genom de 400 miljoner i statliga medel som Stockholms läns landsting årligen tillskjuts av en (S)-ledd regering. Tillskottet ska gå till mer vårdpersonal och mer tid med patienterna. Vi prioriterar fem områden, där ingår bland annat en sjuksköterskesatsning för en riktig löneutveckling, fler undersköterskor och barnmorskor samt mer administrativ personal som kan avlasta vårdpersonalen. Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson var på plats under pressträffen, för att presentera nationella sjukvårdssatsningar på totalt två miljarder.

Personalen är vårdens allra viktigaste resurs. Trots det saknar Stockholms läns landsting en strategi för kompetensförsörjningen i framtiden. Landstingsmoderaterna har helt lämnat frågan till marknaden att lösa. Det skapar en kortsiktighet som varken patienter, vårdpersonal eller vårdgivare gynnas av – tvärtom. Våra investeringar i mer personal är ett direkt svar på det nuvarande landstingsstyrets ovilja att ta ansvar för säkrandet av framtidens vård.

Politiken måste orka och klara av att skapa långsiktighet och ta ett strategiskt arbetsgivaransvar. Vi vet att personalen i många delar av vården går på knäna. Vårdplatser stängs och patientkvaliteten riskerar att sjunka. Stora delar av den mest erfarna personalen går snart i pension. Väntetiderna på akutmottagningarna blir allt längre och personalen får mindre och mindre tid med patienterna. Det är våra äldre som drabbas värst, samtidigt som de ofta har störst behov av vård. När pressen och stressen för vårdpersonalen ökar blir det också svårare att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. Dessutom funderar många barnmorskor i den hårt pressade förlossningsvården på att sluta, eller är på väg att bränna ut sig, eftersom arbetsförhållandena är så ansträngda.

Det kan låta som en dyster prognos för framtiden, men det behöver inte bli så. Utvecklingen går att vända med ett starkt ledarskap som vågar prioritera långsiktiga satsningar. Förutom mer personal måste vi ta krafttag för att forma en bättre och mer samverkansvänlig organisation. Det kräver gemensamma insatser från både nationell nivå och i landstingen. Därför var det så viktigt att Magdalena Andersson och jag igår presenterade förslagen ihop. Tillsammans tar vi ansvar för en bättre hälso- och sjukvård, i Sverige och i Stockholm.

För dig som vill läsa mer om våra satsningar finns här ett urval av medieklipp, från Expressen, P4 Stockholm  och Svenska Dagbladet.

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Read Full Post »

Vi blir allt fler i Stockholmsregionen. Dels genom inflyttningar men också eftersom antalet nyfödda barn stiger. Under 2012 föddes 28 451 barn i länet, den sista juli i år var antalet redan uppe i 17 419 st. Allt talar för att slutsumman kommer att överstiga förra årets, med marginal. Det är positivt och bra att vi blir fler. Samtidigt finns behov av att möta befolkningsökningen på ett hållbart och långsiktigt vis. Med bättre och effektivare lösningar kan vi göra tillväxten till den möjlighet den faktiskt är, och inte ett svåröverkommet hinder – som den känns som på länets förlossningskliniker idag. För när de flesta av oss kommer tillbaks efter semestrarna utvilade har våra barnmorskor och undersköterskor knappt hunnit hämta andan efter en hårt ansträngd sommar.

Från flera håll i landet larmas det om den ohållbara, ibland akuta, situationen på förlossningsklinikerna. Tack vare personalens kämparglöd och lojalitet här i Stockholmsregionen har inga större katastrofer inträffat. Man har lyckats fylla upp över 500 extrapass, skjutit på semestrar och tagit pass mellan sina ordinarie arbetspass. Ibland med endast ett fåtal timmars vila. Jag är glad att det har gått bra, men detta är självklart inte en hållbar situation. Trots det akuta läget saknas dock fortfarande förslag på förbättringar från ansvarigt landstingsråd Filippa Reinfeldt (M).

När landstingets chefsläkare summerar hur vården fungerat hittills i sommar säger hon att det har varit ansträngt men stabilt. Så också inom förlossningsvården. Chefsläkarens summering är självklart riktig. Men som oftast finns det två sidor av samma mynt.  Stabiliteten har åstadkommits av en yrkeskår som går på knäna, som knappt hinner äta lunch eller gå på toaletten. När såväl barnmorskor som undersköterskor tvingas säga upp sig från sina arbeten på grund av att de helt enkelt inte orkar längre måste vi våga inse att något är allvarligt fel. Att hävda att krisen ”bara är en skröna”, som Landstingsmoderaternas gruppledare Thorbjörn Rosdahl uttryckte sig i en debatt i våras, är inte rätt sätt enligt mig. Förhoppningsvis kan nya forskningsresultat få Rosdahl att omvärdera sitt uttalande. En nyligen genomförd studie på barnmorskor visar att dagens förhållanden slår hårt mot dem. En av tre visar tecken på utbrändhet, lika många överväger att lämna yrket.

Landstingsmoderaterna verkar tomma på idéer.  Efter sju års styre torde krisläget inom förlossningsvården vara allt annat än en överraskning, ändå kommer inga initiativ för att förbättra arbetsmiljön. Vi Socialdemokrater har ett flertal förslag som vi skulle vilja genomföra genast. Vår utgångspunkt är att ge alla personalkategorier möjlighet att göra det dem är bäst på: att vårda tillsammans, i team. Endast så kan vi erbjuda den bästa vården för patienterna, i det här fallet de födande kvinnorna.

Vi vill inrätta ett Barnmorskeråd med inflytande i översyn och utvärdering av Vårdval förlossning och som referensgrupp för utformandet av framtidens förlossningsvård. Vi vill också förbättra arbetsmiljön för all personal genom strängare regler för vila mellan arbetspassen och max två helgers arbete under en femveckorsperiod. Dessa regler ska följas upp noga. Alla ska erbjudas heltid, och ha förutsättningar för att klara av en heltidstjänst, vilket går hand i hand med en förbättrad arbetsmiljö. För att möta den stora tillväxten i Stockholmsregionen vill vi utreda hur en utbyggnad av kapaciteten på förlossningskliniken vid Huddinge sjukhus skulle kunna se ut.

Vi ska vara stolta över förlossningsvården. Den kännetecknas av hög kompetens inom såväl forskning som praktiskt arbete. Men om vi inte ser till att skapa bättre förutsättningar för kompetensöverföring och utveckling riskerar det snart se annorlunda ut. Det vill vi Socialdemokrater undvika till varje pris. Det är dags att här och nu skapa en human arbetsmiljö för såväl barnmorskor som undersköterskor. Och det är dags att landstingsmoderaterna också inser det.

 

Read Full Post »

Idag släppte vi vår budget för 2014-2018 i Stockholms läns landsting. Fokus ligger på en långsiktig och hållbar ekonomi med utrymme för viktiga investeringar i sjukvård och kollektivtrafik. Vår region växer mest i Sverige.  Det ställer höga krav på att vi gör rätt prioriteringar. Tyvärr har vi idag en situation där majoriteten obekymrat låter stockholmarnas skattepengar försvinna iväg i ”svarta hål” av överdimensionerad konsultanvändning och ineffektiva kollektivtrafiksatsningar. Slöserierna måste få ett slut.

Vi vill att pengar ska läggas på rätt saker. Det betyder mer kvalitet i sjukvården och mer kapacitet i kollektivtrafiken.  För att kunna göra detta behöver vi först effektivisera landstingets arbete. Vi vill ta fram smartare arbetsformer och styrsystem, se till att stärka upphandlingskompetensen och vässa ledarskapet. Ett av våra viktigaste budgetförslag är därför en Effektivitetskommission som genom samarbete med bland andra sjukvårdspersonal ska finna lösningar för förbättrade verksamheter.

Ett annat av våra förslag som jag vill lyfta fram är översynen av ersättningssystemet inom sjukvården. Vi vill göra det mer värdebaserat. Idag drunknar sjukvården i administration och återrapporteringar till en svällande hälso- och sjukvårdsförvaltning. Kraven på pappersarbete stjäl otaliga timmar från tiden som borde spenderas med patienten. Eller för att äta lunch och hinna gå på toaletten. Och vi ser resultatet, kriser både på akutsjukhusen och i förlossningsvården. Sjukvården behöver ett ersättningssystem som främst fokuserar på kvalitet och resultat. Att hinna med många patienter är viktigt, men det får aldrig vara överordnat vårdkvalitet.

Jag vill också peka på vår investering för en jämlik vård. När Moderaterna allt för sent äntligen börjar planera för upprustade och utbyggda sjukhus läggs fokus helt på länets norra och centrala delar. Detta trots att befolkningsökningen är lika stor i de södra delarna. För att göra vården lika tillgänglig i hela länet bygger vi en ny och i allra högsta grad nödvändig operationsbyggnad till Huddinge sjukhus. Vi ska också återuppta byggnationen av Innovationsplats Huddinge och utreda beslut om ökad kapacitet på förlossningen.

Inom trafikverksamheten och SL ser vi det största slöseriet av skattepengar. Det riskerar att leda till att det inte finns pengar till nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken. Bristerna i styrning och intern kontroll har granskats och kritiserats av landstingets revisorer. Här behövs ökad styrning och kontroll. På så vis får vi pengar över till satsningar på tunnelbana till Nya Karolinska sjukhuset, på modernisering av Hässelbygrenen och på tvärbana till Kista.

I vår budget för 2014-2018 ligger fokus på investeringar som syftar till att möta och tillvarata dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter.

Utvalda investeringar hälso- och sjukvård:

 • Satsning på södra sidan:
  • Ny operationsbyggnad i Huddinge, byggnation 2014-2018. Totalkostnad: 2,65 mdkr
  • Innovationsplats Huddinge, programarbetet återupptas (huvudsakligen extern finansiering)
  • Utredningsbeslut om att utöka kapaciteten på förlossningen i Huddinge
  • Utreda specialistcentrum i Handen

Utvalda investeringar kollektivtrafik:

 • Tunnelbana till NKS, totalkostnad: 3,5 mdkr
 • Enhetstaxa – slopa zonerna
 • Modernisering av Hässelbygrenen, 2017 och 2018, totalkostnad: 1,5 mdkr
 • Tvärspårväg Kista ges tidigare byggstart 2015, totalkostnad: 2,2 mdkr
 • Ny sjötrafikupphandling
Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Här diskuterar jag vår budget med TV4 Stockholms reporter

Read Full Post »

Idag träffade jag barnmorskor och diskuterade situationen inom förlossningsvården i Stockholms Läns Landsting och bakgrunden till deras kamp för en bättre förlossningsvård.

Redan efter förra sommaren stod det klart att förlossningsvården varit hårt pressad av det höga antalet förlossningar. Läget har sedan dess inte blivit bättre och personalen har fortsatt jobba i ett otroligt högt tempo för att säkerställa att alla födande får bästa möjliga vård. Hela tiden med känslan att inte räcka till. Situationen inför denna sommar ser än mer pressad ut och trots att Moderaterna nu ska ”dammsuga” efter fler vårdplatser inom förlossningsvården ser det inte ut att vara möjligt att utöka kapaciteten för att möta behovet. Den största begränsningen är svårigheten att rekrytera personal.

Landstinget måste börja föra en personalpolitik som innebär att det är attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården. Det ska vara möjligt att kombinera med familjeliv. Anställningsformerna ska vara långsiktiga, utan en säker anställning är det svårt att lösa boendesituationen i Stockholm. Lösningen på den pressade arbetssituationen är inte heller att den enskilda personalen går ner i arbetstid, utan en arbetsmiljö som gör det möjligt att orka arbeta heltid.

Förlossningsvården, precis som all annan hälso- och sjukvård, måste kunna möta den starka befolkningsutvecklingen utan att ge avkall på ett patientsäkert omhändertagande. Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen med årliga panikåtgärder från den moderatledda majoriteten. En patientsäker förlossningsvård kräver planering i tid och en bra dialog med professionen. Vi håller med barnmorskorna om att man från politikens sida inte lyssnat tillräckligt på dem. Ett stort problem för oss politiker är också att all deras kunskap, erfarenhet och deras idéer gällande förbättringar inte alltid når hela vägen fram till oss. Det vill vi ändra på.

Under mötet med representanter från barnmorskeupproret idag presenterade därför Socialdemokraterna ett nytt förslag för att förbättra förlossningsvården i Stockholms län – ett särskilt Barnmorskeråd.

Barnmorskerådet ska få plats och inflytande när det gäller översynen och utvärderingen av Vårdval förlossning. Rådet bör också fungera som referensgrupp när det gäller planeringen och utökningen av förlossningsvården. De ska också ges den status som krävs för att få ingå i de centrala beslutandeorgan som finns där framtidens hälso- och sjukvård diskuteras och utformas.

Jag ska göra mitt yttersta för att barnmorskornas kraft och kunskap tas tillvara när vi fortsätter att utveckla förlossningsvården i Stockholm.

 

Jag och min kollega Dag Larsson träffar barnmorskor i Stockholms län

Jag och min kollega Dag Larsson träffar barnmorskor i Stockholms län

Read Full Post »

Older Posts »