Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Få lämnades nog oberörda efter att ha läst Dagens Nyheters artikel om cancersjuka Lilly, som endast 4 år gammal tvingas resa från Stockholm till Linköping för behandling. Så här beskriver hennes föräldrar situationen: ”Det känns så sjukt att de som är minst och svagast inte ska kunna få vård på sitt sjukhus. Istället rycker man upp hela familjer”. Så ska det absolut inte vara. Karin Elinder, ordförande för Barncancerfonden Stockholm Gotland berättar att problemen uppstår när barnen skickas runt. Barnen förlorar kontinuitet, föräldrarna får ta ett enormt ansvar och viktig information faller mellan stolarna. Det är ovärdigt svensk sjukvård.

Barnonkologin på Astrid Lindgrens barnsjukhus har under våren haft 12 vårdplatser. Men på grund av sjuksköterskebristen har det i sommar endast funnits 6-8 vårdplatser tillgängliga. Under en sexveckorsperiod i sommar har 18 barn därför skickats till andra län för behandling. Detta trots att vårdpersonalen larmat om den akuta situationen på Stockholms sjukhus vid flera tillfällen. I våras slog chefer vid sex olika barncancercenter larm i media om att den här typen av flängande kan försämra barnens överlevnadschanser. Jag vet att Astrid Lindgrens barnsjukhus och personalen där gör sitt bästa utifrån rådande förutsättningar, men saknas personal är det svårt att upprätthålla en god vård i alla lägen.

Bristen på sjuksköterskor och vårdpersonal har varit akut sen länge, ändå saknas en kompetensförsörjningsplan i Stockholms landsting. Moderaterna vill helt enkelt inte ta sitt ansvar som arbetsgivare. Istället har man helt lämnat ansvaret för personalen till marknaden att lösa. Vi kan med all tydlighet se att det inte fungerar. Dessvärre har ett enögt fokus på privatiseringar fått gå före att säkra bemanningen i barnsjukvården.

Vården behöver långsiktiga strategiska satsningar för ordning och reda. Det går före privatiseringar och skattesänkningar.

DN-140819

Annonser

Read Full Post »

Valupptaktshelg!

I helgen var det valupptakt x 2.

I lördags mötte jag upp partikamraterna i Rimbo på deras valupptakt. Det var otroligt mycket folk så det blev flera bra samtal om behovet av förändring på lokal, regional och nationell nivå.

Jag och Norrtäljes oppositionsråd Ulrika Falk

Idag var det dags för Stefans Löfvens sommartal och valupptakt i Vasaparken. Det var ett mycket bra tal om ett bättre, mer sammanhållet och jämlikt samhälle.

Efter Stefans tal var det min och Karin Wanngårds tur att säga några ord till alla valarbetare och åhörare som hade samlats. Vi var otroligt peppade och fyllda av energi när vi äntrade scenen. Vi såg även den energin i alla valarbetare som var där och det kan inte nog betonas hur viktig den är – energin. För en valseger kommer kräva hårt arbete av oss alla. I Europaparlamentsvalet skilde det exempelvis bara 5000 röster mellan (S) och (M). Därför är det så viktigt att vi får så många som möjligt att göra en insats. Varje samtal kommer räknas.

Vi blev störst i 12 kommuner i Stockholms län i Europaparlamentsvalet. Nu ska vi se till att vi får bilda majoritet i fler kommuner och ta över landstinget och stadshuset. Dags att kavla upp ärmarna- för valseger den 14 september!

Tal i Vasaparken

Read Full Post »

Idag var Karin Wanngård och jag hos Folkhem i Sundbyberg för att presentera vår bostadsplan för Stockholmsregionen. Också Magdalena Andersson och Veronica Palm var på plats för att berätta hur de stöttar upp från nationellt håll. Att bygga fler bostäder i Stockholmsregionen är en otroligt viktig uppgift. Hit flyttar mängder av människor varje år, fler och fler föds här och vi som redan bor här lever allt längre. Det är jätteroligt och väldigt bra för regionens tillväxt. Det gör också att vi lockar till oss nya företag som vill anställa. Men vi står nu inför en utmaning. Under de senaste åren har bostadsbristen ökat, inte minst har hyresrätterna blivit alldeles för få.

Bristen på bostäder gör att vi har allt svårare att erbjuda de som vill leva och verka här ett hem. Redan idag tvingas så många som varannan stockholmare i länet under 27 år att leva i otrygghet eftersom de saknar en egen bostad. Det kan inte vi acceptera. I vårt Framtidskontrakt lovar vi att bygga fler små hyresrätter för unga och studenter, med den här bostadsplanen infriar vi det viktiga löftet.

Inte heller företagen vill etablera sig här om deras anställda inte kan bo någonstans. Vi kan aldrig gå med på att Stockholmsregionens positiva utveckling stannar av. Inget företag ska behöva oroa sig för om de kommer att kunna rekrytera, tvärtom ska vi se till att skapa arbetstillfällen och säkra en fortsatt god tillväxt. Vår bostadsplan för Stockholmsregionen är en avgörande del i det arbetet.

De fyra första steg som vi presenterade idag kommer att göra stor skillnad: 50 000 hyresrätter i regionen till år 2020, ökade investeringar i allmännyttan, krav på kommuner att bygga bostäder, varav en del ska vara hyresrätter, för tillgång till ny kollektivtrafik samt en ”öka takten”-satsning genom att bilda en byggpakt med privata och offentliga aktörer.

Jag ser mycket fram emot att starta det här arbetet.

Magdalena Andersson, Veronica Palm, Karin Wanngård och jag utanför Folkhems trähus i Sundbyberg.

Magdalena Andersson, Veronica Palm, Karin Wanngård och jag utanför Folkhems trähus i Sundbyberg.

Read Full Post »

fyra vallöften
Idag presenterade jag tillsammans med Stefan Löfven, Lena Hallengren och Anders Henriksson våra gemensamma vallöften för sjukvården i alla landsting och regioner. Våra löften spänner över fyra konkreta områden som alla är viktiga delar för att svensk hälso-och sjukvård ska återfå medborgarnas fulla förtroende. För oss är det en grundpelare att alla människor har rätt till god hälsa och ett gott liv, oavsett livssituation eller plånbok. Vård ska alltid fördelas efter behov.

Väntetiderna är fortfarande långa och de regionala skillnaderna är stora. I dag är medianväntetiden för alla cancersorter över en månad innan man blir utredd och sen får börja behandling. När det gäller prostatacancer är det 140 dagar i Västra Götaland jämfört med 210 dagar i Moderatstyrda Stockholms län. Vid flera cancerformer får patienten i vissa delar av landet vänta tre gånger så länge från remiss till behandling som i andra delar av landet. I Stockholms län tvingas även allt fler patienter vänta mer än fyra timmar på akuten. Värst drabbade är gruppen som fyllt 80 år och äldre. På Södersjukhuset får sex av tio gamla vänta för länge.

Det råder även stora olikheter i landet när det gäller villkoren för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Vi har stora brister när det gäller specialistsjuksköterskor i Stockholms läns landsting.

Våra fyra gemensamma vallöften för sjukvården i alla landsting och regioner:

1. Jämlik vård efter behov – stopp för privatiseringslinjen
Vi vill bryta den privatiseringslinje som Moderaterna driver. Privatiseringslinjen har handlat om hur privata försäkringspatienter ska kunna betala för att få gräddfiler in i sjukvården, om utförsäljning av sjukhus och ersättningsmodeller som inte tar hänsyn till patienternas vårdbehov.

Vi Socialdemokrater har en grundläggande princip som vi kallar för sjukvårdens solidaritetslinje: Vården ska alltid fördelas efter den enskildes behov, aldrig styras av plånbokens storlek. Får vi väljarnas förtroende ska vi se till att denna solidaritetslinje efterlevs i exempelvis landstingens ersättningssystem inom primärvården.

2. Löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting skriver tillsammans med alla andra regioner och landsting i landet under på att garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

3. Vårdkontakt – ökat inflytande till patienterna
Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi går därför till val på att sjukvården ska införa vårdkontrakt/vårdöverenskommelser som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan. Sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri.

4. Fler specialstutbildade – modell för studielön
Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet och det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården. Idag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkor för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Vårt vallöfte är att skapa en modell för alla landsting med studielön inom de områden där behoven är som störst.

Vi kommer ta ansvar för att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer resurser till sjukvården får gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Läs mer om våra löften här. Läs även vår debatt på DN.

våra vallöften
Här intervjuvas jag om våra löften av Ulf Kristoffersson på Tv4.

Read Full Post »

Igår presenterade jag tillsammans med Ulrika Falk, oppositionsråd i Norrtälje vår vårdplan för Norrtälje. Vi har bestämt oss, ordning och reda i vården går före fler skattesänkningar. Vi vill tillföra 30 miljoner kronor mer till personal inom vård och omsorg. Pengarna ska vara öronmärkta till personal.

Vår vårdplan för Norrtälje kommun

• Stockholms Läns landsting tillskjuts 400 miljoner kr i statliga medel, varav 13,2 miljoner kronor satsas i Norrtälje kommun.
• Norrtälje kommun satsar ytterligare 16,8 miljoner kronor.
• Patienternas behov ska gå först – Vi satsar på samordning och sammanhållna vårdkedjor, stärker Tiohundraprojektet och ger långsiktiga förutsättningar för utveckling.

Jag fick även möjligheten att träffa representanter för TioHundra. Det var otroligt intressant att höra om verksamheten. Läs mer här.

bild (3)

Jag och Ulrika Falk utanför Norrtälje sjukhus.

Read Full Post »

Så löd rubriken på Dagens Industris avslöjande igår. Nya Karolinska sjukhuset (NKS) är ett av världens dyraste sjukhusbyggen. Och det fortsätter att kosta Stockholms skattebetalare enorma summor.

En bristfällig upphandling i grunden gör att notan nu ännu en gång växer med miljardbelopp. Landstingsmoderaterna lovade skattebetalarna ett fast pris, men klarar inte att hålla sitt löfte. Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl förklarar miljardsmällen med att ”det är en föränderlig värld vi lever i”. Det duger inte. Som jag ser det finns två möjliga förklaringar: antingen brister Moderaterna helt i översyn och kontroll av avtal och kostnadsutveckling, eller så han man medvetet dolt de här ytterligare kostnaderna för resten av fullmäktige under en längre tid. Båda förklaringarna är lika illa. Men värst är att de ytterligare kostnaderna måste tas från andra områden inom hälso- och sjukvården eftersom Moderaterna inte avsatt några pengar för de tillkommande kostnaderna. Det drabbar stockholmarnas tillgång till en god och jämlik vård.

Trots detta fattade landstingsfullmäktige igår beslut om två nya tilläggsavtal för NKS. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet, eftersom vi anser att det inte finns tillräckligt med underlag för beslut. Varken kring avtalen eller vilka ekonomiska konsekvenser tilläggskostnaderna egentligen får. Ett rekorddyrt projekt blir därmed ännu en gång dyrare, hur det ska betalas återstår att se.

Flera medier rapporterade om haveriet igår bland annat Metro, SvD, Dagens Arena och ABC.

Read Full Post »

Igår firade jag och många andra arbetarrörelsens stora dag. Jag hade förmånen att hålla mitt första maj-tal i Alby. I år bjöds vi på ett riktig aprilväder, trots det samlades en tapper skara i Alby Centrum och stämningen var på topp. Vi hade också nöjet att se elever från scenskolan Fejm uppträda.

För precis ett år sen talade jag i Nacka på första maj. Det är en av länets, och Sveriges, blåaste kommuner. Och igår talade jag i Botkyrka, en av länets rödaste kommuner. Ännu ett år har gått med borgerligt styre i landet. För varje dag som går med Fredrik Reinfeldts regering märks att allt fler tröttnar. Till och med i de blåaste kommunerna i Stockholms län, i Moderata nyckelkommuner som Järfälla och Huddinge svänger opinionen. Verkligheten har kommit ifatt Moderaterna, det är tydligt att deras politik inte fungerar.

Åtta år med borgerligt styre kan sammanfattas så här: Arbetslösheten steg. Skolresultaten sjönk. Välfärden försämrades.

Också i landstinget har Moderaterna styrt i åtta år, och också här har det satt sina spår. Liksom i Botkyrka kommun, där läkartätheten är lägre än i andra delar av länet. Familjevårdscentralerna lyser med sin frånvaro. Ett annat närliggande exempel är gynekologin i Hallunda som tvingats stänga ned. Detta vill jag ändra.

Socialdemokraterna kommer bland annat att investera i ett specialistcentrum i sydvästra delen av Stockholms län. Den här delen av länet har konsekvent missgynnats av Landstingsmoderaterna under deras snart åttaåriga styre, det betyder att de 300 000 människor som bor där ständigt prioriterats bort. Det är inte acceptabelt. Vården ska vara för alla, oavsett var i vårt län man bor. Om jag får förtroendet att leda Stockholms läns landsting i höst kommer jag att se till att vi får ett specialistcenter på plats. Det ska vara utformat efter de vårdbehov som finns hos medborgarna i den här delen av länet. Vi måste utforma vården så att patienternas bästa sätts i centrum.

Landstingsvalet är viktigt, ett Socialdemokratiskt styre skulle göra skillnad. Valet står mellan skattesänkningar och privatiseringar eller en ny vårdpolitik där vi sätter patienternas tid med läkaren först.

Efter en trevlig förmiddag i Alby fortsatte firandet vid Norra Bantorget. Stefan Löfven talade bland annat om den akuta bostadsbrist som råder i Sverige. En brist som enligt Swedbank kostar bara Stockholm 21 miljarder i utebliven tillväxt – varje år. Trots att vi är 500 000 fler invånare i Sverige än när Alliansen tog över, är byggtakten lägre. Igår presenterade Löfven ett nytt förslag. Socialdemokraterna vill att statliga bolåneföretaget SBAB ska ge gynnsamma lån till bostadsbolag för att bygga fler hyreslägenheter. Startkapitalet för SBAB:s nya verksamhet blir tre miljarder kronor som tas från andra statliga bolag. Ett välkommet besked för oss i Stockholmsregionen.

Idag är det 135 dagar kvar till valet. Det är dags att avsluta åtta år av Moderatstyre och skapa ett solidariskt samhälle som vi kan vara stolta över. Det är dags att skapa ett bättre Stockholm, för alla. Nu kör vi!

Read Full Post »

Older Posts »