Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Välfärd’ Category

På söndag röstar vi i tre val: kommun, landsting och riksdag. Trots att vi ofta pratar i termer som ”hur ska du rösta i valet?” är det faktiskt tre stora val det handlar om. Ett av dem brinner jag lite extra för, och det är landstingsvalet. I det avgörs vilken inriktning sjukvården och kollektivtrafiken ska ha de kommande fyra åren. I åtta år har en Moderatledd Allians styrt i Stockholms läns landsting. Det har inneburit privatiseringar och utförsäljningar i sjukvården, ett ständigt avståndstagande från ansvar och en region som vuxit ur sin kostym. Jag vet att vår vackra och starka Stockholmsregion kan bättre än så.

En sak har varit bra under de senaste åren, tillgängligheten i primärvården har ökat. Dessvärre har våra mest sjuka patienter och vårdpersonalen betalat ett högt pris för det. Moderaterna har så envist fokuserat på sin privatiseringslinje att de inte klarat att lyfta blicken och ta ansvar för helheten. Istället har arbetsgivaransvar, jämlik tillgång till vård i hela länet och personalförsörjning lämnats till marknaden ensam att lösa. Något som den inte klarat av. Långt därifrån.

Vårdpersonalen har tröttnat på sin arbetssituation. Det förstår jag. Att knappt hinna gå på toaletten, äta lunch eller behöva skjuta på välbehövliga semestrar tär på de flesta. Samtidigt blir patienterna lidande. Kvinnor med förvärkar tvingas runt i länet till andra kliniker än de valt, trots att valfrihet ska råda. Sjuka äldre måste själva, eller med hjälp av anhöriga, se till att de får rätt vård och att de olika vårdkontakterna har rätt information. Köerna på akutmottagningarna ringlar långa, de som får vänta längst är våra äldre. Cancersjuka barn tvingas resa över länsgränserna för att få vård eftersom vårdplatserna inte räcker till. Detta skapar en oro och ett lidande som inte är acceptabelt i svensk sjukvård.

När individen är som svagast ska samhället vara som starkast. Därför satsar Socialdemokraterna 400 miljoner extra varje år på mer vårdpersonal. Vi anställer fler sjuksköterskor och undersköterskor, men också annan personal som kan avlasta vårdpersonalen från administration. Rätt kompetens ska vara på rätt plats så att proffsen får vara proffs. Vi vill ta ett aktivt arbetsgivaransvar för en bättre arbetsmiljö och tydlig löneutveckling så att vi behåller vår personal. Erfarenhet och utbildning ska löna sig. Därtill ska de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom bristområden få lön under tiden. Personalen är vårdens viktigaste resurs, utan dem finns inga vårdplatser. Bara tomma sängar. Därför är den här satsningen avgörande för att rusta sjukhusen så att vi kan möta de växande behoven.

Också när det gäller kollektivtrafiken behöver vi möta befolkningsökningen. Vill vi se mer tunnelbana än de linjer som nu föreslagits, så kan vi också bygga fler bostäder. Jag är glad att Moderaterna äntligen släppt sitt envisa fokus på spårvagn i innerstan. Nu vill de bygga tunnelbana. Samtidigt känner jag oro för om detta verkligen blir av. Genom åren har vi hört många tomma löften om utbyggd kollektivtrafik. Moderaternas bristande ledarskap har gjort att drygt nio miljarder i trafikinvesteringsbudgeten inte använts. Det innebär att SL har en enorm investeringsskuld som stockholmarna får betala för varje dag i eftersatt kollektivtrafik och ökad trängsel.

Skattebetalarna i Stockholmsregionen har också fått se sina pengar försvinna bort i alltför stor byråkrati, miljardkostnader på konsulter och i utförsäljningar av vårdverksamheter. Mest känd är nog vårdcentralen Serafen som Moderaterna sålde för 700 000. De lyckliga köparna kunde sedan snabbt sälja vidare Serafen för 20 miljoner.

Sedan 2006 har Moderaterna genomfört privatiseringar i två vågor. Den första innehöll just utförsäljningar, i den andra lade de ut specialistvård som förlossning, palliativ vård och reumatologi på marknaden. Nu står vi inför en tredje privatiseringsvåg. Filippa Reinfeldt har sagt att hon vill lägga ut så mycket som möjligt på vårdval, om hon får chansen efter valet. Jag hoppas att hon inte får den chansen. Privatiseringsvågen måste brytas. Stockholmsregionen behöver förändring.

För att summera. Landstingsvalet spelar roll. Missa inte möjligheten att vara med och bestämma över din vardag. Tycker du som jag att ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar, rösta på Socialdemokraterna på söndag.

Vill du höra mer om vad de olika partierna tycker så finns debatter att titta på här och här.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Jag och Helene Öberg (MP) i en av flera debatter som vi deltagit i de senaste veckorna.

Annonser

Read Full Post »

Idag presenterade Socialdemokraterna en framtidsreform för att förbättra kvaliteten och säkra den framtida personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om 5000 nya traineejobb i sjukvården. Det nationella förslaget, som innebär en investering på 700 miljoner kronor, ger ungdomar utbildning och chans att komma in i arbetslivet samtidigt som den stora personalbristen i sjukvården möts. I förra veckan presenterade Socialdemokraterna en liknande investering inom omsorgen för äldre och funktionshindrade, läs gärna mer om det här. Jag välkomnar förslaget. Det är socialdemokratisk politik när den är som bäst; nytänkande, lösningsfokuserad och ansvarsfull.

Bakgrunden till den här investeringen kan knappt ha undgått någon. I Sverige råder stor ungdomsarbetslöshet och behoven av mer personal i sjukvården är skriande. Det gäller inte minst i Stockholmsregionen. År 2013 gick över 11000 ungdomar arbetslösa här. Det är nästan en fördubbling från 2006, då samma siffra var drygt 6000. Samtidigt larmar såväl barnmorskor som sjuksköterskor och undersköterskor ideligen om stress och press så stor att både deras egen hälsa och patienternas säkerhet kan riskeras. Det är givetvis inte acceptabelt.

Satsningen riktar sig särskilt mot utbildning och jobb som medicinsk sekreterare eller undersköterska. Båda är ovärderliga yrken i sjukvården genom rollen att stötta och avlasta övrig vårdpersonal. När arbetsuppgifterna renodlas får varje viktigt yrke i sjukvården förutsättningar att fungera på bästa möjliga vis. Arbetsbelastningen blir human och tid frigörs för vårdpersonalen att vara de proffs de är. Därtill får patienterna mer tid med vårdpersonalen och mer kvalitet i vården.

En ytterligare del av förslaget innebär fler utbildningsplatser till sjuksköterska och specialistsjuksköterska runt om i landet. Sjuksköterskeprogrammets grundutbildning utökas med 700 platser, specialistutbildningen med 600 platser och barnmorskeprogrammet med 250 platser. I Stockholmsregionen är 20 nya platser på barnmorskeutbildningen redan beslutat, med start hösten 2014. Därtill görs en särskild nationell satsning för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Den totala investeringen beräknas till drygt 200 miljoner per år, när platserna är fullt utbyggda.

Att satsa på att få fler unga i arbete och utbildning är en viktig och nödvändig investering inför framtiden. I kombination med fler anställda i sjukvården blir satsningen ovärderlig. Det är i den här riktningen som Sverige och Stockholmsregionen behöver gå för att möta framtidens utmaningar. Politiskt ansvar för fler jobb och en sjukvård i världsklass är viktigare än fortsatta skattesänkningar och privatiseringar.

Jag hoppas att många med mig väljer en ny väg den 14 september.

Läs gärna mer om förslaget här och här.

Read Full Post »

Idag presenterade Karin Wanngård, Magdalena Andersson och Stefan Löfven en satsning för fler ungdomsjobb. I korta drag handlar det om att 20 000 arbetslösa unga i Sverige ska få jobb och utbildning till bristyrken i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Detta till en total kostnad på 2,8 miljarder. För Stockholmsregionens del innebär det att 2430 ungdomar får chansen att komma in på arbetsmarknaden, varav 880 i Stockholms stad. Denna investering i unga bidrar också till att säkra personal och kompetens i omsorgsyrken. Det behövs både eftersom stora pensionsavgångar väntar och eftersom vi blir allt fler som lever allt längre.

Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en oerhört viktig framtidsfråga. Detsamma gäller att garantera våra allt fler äldre en god omsorg när de behöver den. För Socialdemokraterna är det självklart att staten ska vara med och aktivt ta ansvar för att minska arbetslösheten och garantera en trygg välfärd. Moderaterna har under sina åtta år vid makten visat på en helt annan hållning. De lutar sig hellre tillbaks och litar på att marknaden ska lösa framtidsutmaningarna. Sänkta arbetsgivaravgifter är ett exempel, vilket visat sig vara både dyrt och ineffektivt. Socialdemokraternas ungdomsjobb kommer att kosta 140 000 kronor per jobb, att jämföra med den dryga miljon som varje jobb kostar i regeringens förslag.

Jag välkomnar varmt denna satsning och hoppas att vi efter den 14 september får möjlighet att genomföra den. Det skulle ge såväl våra unga som äldre en ljusare framtid.

Vill du läsa mer om Socialdemokraternas ungdomsjobb kan du göra det här och här.

Read Full Post »

Stockholmsregionen, liksom övriga landet och världen, genomsyras av olika normer som talar om hur vi bör vara och agera utifrån vad vi uppfattas som, snarare än utifrån vilka vi vill vara och är. Normer är en viktig och sammanhållande del av samhällets sociala struktur. Men dessvärre begränsar normer också människors liv och livsval idag. Inte minst hindrar den heterosexuella normen hbtq-personers frihet att vara och leva som de vill och önskar. Diskriminering, hat och fördomar drabbar alla som i människors ögon är utanför normen. Det är inte acceptabelt.

Jag vill se ett samhälle präglat av mångfald. Där människor möter varandra med respekt oavsett hur de väljer att uttrycka sin person och vilka livsval de gör.

Stockholm Pride är viktigt för att kunna visa den öppenheten, kärleken och respekten. Festligheterna pågår bara en vecka per år, men jag vet att de ger positiva ringar på vattnet under lång tid efteråt. Inte minst för de som ännu inte vågat komma ut, som känner sig ensamma i sin identitet.

Under Pride får de möjlighet att träffa andra som går igenom eller har gått igenom ungefär samma sak, som kan ge kraft och styrka till dem som ännu inte vågat ta steget. Och heterosexuella personer, eller cis-personer, får se och uppleva den kärlek som genomsyrar veckans alla aktiviteter. För kärleken känner inga gränser eller normer.

En dag kanske vi inte behöver Stockholm Pride. Kanske har vi då kommit så långt att normen är mångfald. Men dit är vägen lång och mödosam. Och så länge vi inte har nått fram är jag väldigt glad att vi har Skandinaviens största Pridefestival just här i Stockholm.

Själv medverkar jag under flera aktiviteter. Idag har jag pratat om nödvändigheten av öppenhet och mångfald med HBT-Socialdemokraterna Stockholm på Sergels torg och även deltagit under ett seminarium om kommuners hbtq-arbete, som RFSL anordnade. Imorgon ska jag gå på invigningen för Pride Park och på torsdag blir det seminarium om Socialdemokraternas prioriteringar för en öppen Stockholmsregion med HBT-Socialdemokraterna Stockholm, tillsammans med Karin Wanngård. Därefter ska jag gå på Företagarnas Pridemingel. Självklart avslutar jag veckan med att gå i Prideparaden tillsammans med många andra av våra företrädare.

Jag ser fram emot viktiga samtal och härliga festivalupplevelser. Hoppas att vi ses i vimlet!

Talar på Sergels torg tillsammans med Mia Sundelin, vice förbundsordförande Hbt-socialdemokrater Sverige.

Talar på Sergels torg tillsammans med Mia Sundelin, vice förbundsordförande Hbt-socialdemokrater Sverige.

Read Full Post »

Igår var jag på Sjuksköterskornas hus för att uppmärksamma Internationella Barnmorskedagen. Svenska Barnmorskeförbundet bjöd in beslutsfattare, vårdpersonal och media för att presentera sitt 10-punktsprogram för en god vård i samband med barnafödande. Syftet med programmet var att beskriva barnmorskorna i Stockholms syn på vad som krävs för en god vård under graviditeten, förlossningen och i eftervården. Från Socialdemokraterna deltog förutom jag också min landstingskollega Dag Larsson liksom vår nationella talesperson i sjukvårdsfrågor Lena Hallengren. Från andra partier syntes Helene Öberg (MP), Håkan Jörnehed (V) och Anna Starbrink (FP). Föga förvånande lös dock sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) med sin frånvaro.

Jag är glad att jag var med. Barnmorskeförbundet har lagt ned stort arbete på det 10-punktsprogram som presenterades. Förutom programmet berättade också bl.a Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund om läget i förlossningsvården. De beskrev återigen en mycket ansträngd arbetssituation, till stor del på grund av personalbrist. Men berättade också om oron för framtiden. Stora pensionsavgångar väntar bakom hörnet, mycket erfarenhet och kompetens kommer att försvinna. Deras budskap till oss politiker var tydligt: utbilda fler, men se också till att behålla de som jobbar nu. Idag är arbetssituationen så pressad att många barnmorskor riskerar att bränna ut sig eller väljer att sluta eftersom de helt enkelt inte orkar med den tunga belastningen. Det är både sorgligt och fel. Stockholms läns landsting måste vara bättre arbetsgivare än så.

Trots dagens tuffa läge var fokus mest på lösningar för framtiden. Det program barnmorskorna tagit fram är gediget och tydligt. De vet vart de vill och på vilket sätt de vill ta sig dit. En av punkterna i programmet handlade om en närvarande barnmorska per födande kvinna. Det är samma mål som Socialdemokraterna i landstinget satt upp och som vi strävar mot. Det är glädjande att veta att vi kan arbeta mot det tillsammans med professionen.

SVT ABC var på plats och passade också på att prata med Dag Larsson (S), det inslaget kan du se här.

IB-EN och IW
Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund presenterar 10-punktsprogrammet.

HHK IB
Barnmorskorna bjöd på cider och egendesignad tårta dagen till ära. Här läser jag på om de 10 punkterna.

Read Full Post »

Vid en pressträff på Södersjukhuset igår presenterade jag våra satsningar på vårdpersonalen i Stockholmsregionen. Dessa möjliggörs genom de 400 miljoner i statliga medel som Stockholms läns landsting årligen tillskjuts av en (S)-ledd regering. Tillskottet ska gå till mer vårdpersonal och mer tid med patienterna. Vi prioriterar fem områden, där ingår bland annat en sjuksköterskesatsning för en riktig löneutveckling, fler undersköterskor och barnmorskor samt mer administrativ personal som kan avlasta vårdpersonalen. Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson var på plats under pressträffen, för att presentera nationella sjukvårdssatsningar på totalt två miljarder.

Personalen är vårdens allra viktigaste resurs. Trots det saknar Stockholms läns landsting en strategi för kompetensförsörjningen i framtiden. Landstingsmoderaterna har helt lämnat frågan till marknaden att lösa. Det skapar en kortsiktighet som varken patienter, vårdpersonal eller vårdgivare gynnas av – tvärtom. Våra investeringar i mer personal är ett direkt svar på det nuvarande landstingsstyrets ovilja att ta ansvar för säkrandet av framtidens vård.

Politiken måste orka och klara av att skapa långsiktighet och ta ett strategiskt arbetsgivaransvar. Vi vet att personalen i många delar av vården går på knäna. Vårdplatser stängs och patientkvaliteten riskerar att sjunka. Stora delar av den mest erfarna personalen går snart i pension. Väntetiderna på akutmottagningarna blir allt längre och personalen får mindre och mindre tid med patienterna. Det är våra äldre som drabbas värst, samtidigt som de ofta har störst behov av vård. När pressen och stressen för vårdpersonalen ökar blir det också svårare att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. Dessutom funderar många barnmorskor i den hårt pressade förlossningsvården på att sluta, eller är på väg att bränna ut sig, eftersom arbetsförhållandena är så ansträngda.

Det kan låta som en dyster prognos för framtiden, men det behöver inte bli så. Utvecklingen går att vända med ett starkt ledarskap som vågar prioritera långsiktiga satsningar. Förutom mer personal måste vi ta krafttag för att forma en bättre och mer samverkansvänlig organisation. Det kräver gemensamma insatser från både nationell nivå och i landstingen. Därför var det så viktigt att Magdalena Andersson och jag igår presenterade förslagen ihop. Tillsammans tar vi ansvar för en bättre hälso- och sjukvård, i Sverige och i Stockholm.

För dig som vill läsa mer om våra satsningar finns här ett urval av medieklipp, från Expressen, P4 Stockholm  och Svenska Dagbladet.

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Read Full Post »

Idag presenterade regeringens förhandlingsmän sitt förslag på tunnelbaneutbyggnader i Stockholmsregionen. Jag välkomnar dessa nödvändiga utbyggnader och är glad över att regeringen insett att deras partikamrater i landstinget inte förmår att lösa uppgiften själva – trots att de haft sju år på sig. Vi Socialdemokrater har under lång tid förespråkat samtliga linjer som regeringen idag presenterar, det för att vi vet att tunnelbanesatsningar är avgörande för att fortsätta locka nya stockholmare och jobbskapande företag till vår region. Att detta nu genomförs tar jag som ett kvitto på att vårt idoga arbete har lönat sig. Därmed inte sagt att arbetet är över, tvärtom. Jag skulle hellre se en blocköverskridande överenskommelse om en finansiering där en större andel av kostnaderna läggs på landstinget istället för på kommunerna. De måste ha pengar över för att investera i viktiga områden som skolan och jobben. Därtill hade jag velat se en mer jämlik satsning på tunnelbanan i hela länet. Som det är nu läggs samtliga utbyggnader, förutom avgreningen till Hagsätra, på norra delen av länet. Detta trots att tillväxten är minst lika stor i södra delen, också där finns ett stort behov av mer tunnelbana och fler bostäder. Socialdemokraterna har tidigare föreslagit en Lila Linje från Hagsätra, via Älvsjö till Hagastaden och i förlängningen också till Arenastaden. Den kommer vi att fortsätta att kämpa för eftersom Stockholmsregionen måste ha förutsättningar att kunna växa, skapa fler jobb och nå en hög välfärd.

Idag har jag pratat med flera medier om beskedet från regeringen, bland annat med SvD och DN, där även vår ekonomipolitiska talesperson Magdalena Andersson kommenterar. Och på Socialdemokraterna i Stockholms webb intervjuas Karin Wanngård (S) och jag om beskedet.

Samtal med Ekot, Sveriges RadioOch här med SVT ABC

Read Full Post »

Older Posts »