Feeds:
Inlägg
Kommentarer

fyra vallöften
Idag presenterade jag tillsammans med Stefan Löfven, Lena Hallengren och Anders Henriksson våra gemensamma vallöften för sjukvården i alla landsting och regioner. Våra löften spänner över fyra konkreta områden som alla är viktiga delar för att svensk hälso-och sjukvård ska återfå medborgarnas fulla förtroende. För oss är det en grundpelare att alla människor har rätt till god hälsa och ett gott liv, oavsett livssituation eller plånbok. Vård ska alltid fördelas efter behov.

Väntetiderna är fortfarande långa och de regionala skillnaderna är stora. I dag är medianväntetiden för alla cancersorter över en månad innan man blir utredd och sen får börja behandling. När det gäller prostatacancer är det 140 dagar i Västra Götaland jämfört med 210 dagar i Moderatstyrda Stockholms län. Vid flera cancerformer får patienten i vissa delar av landet vänta tre gånger så länge från remiss till behandling som i andra delar av landet. I Stockholms län tvingas även allt fler patienter vänta mer än fyra timmar på akuten. Värst drabbade är gruppen som fyllt 80 år och äldre. På Södersjukhuset får sex av tio gamla vänta för länge.

Det råder även stora olikheter i landet när det gäller villkoren för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Vi har stora brister när det gäller specialistsjuksköterskor i Stockholms läns landsting.

Våra fyra gemensamma vallöften för sjukvården i alla landsting och regioner:

1. Jämlik vård efter behov – stopp för privatiseringslinjen
Vi vill bryta den privatiseringslinje som Moderaterna driver. Privatiseringslinjen har handlat om hur privata försäkringspatienter ska kunna betala för att få gräddfiler in i sjukvården, om utförsäljning av sjukhus och ersättningsmodeller som inte tar hänsyn till patienternas vårdbehov.

Vi Socialdemokrater har en grundläggande princip som vi kallar för sjukvårdens solidaritetslinje: Vården ska alltid fördelas efter den enskildes behov, aldrig styras av plånbokens storlek. Får vi väljarnas förtroende ska vi se till att denna solidaritetslinje efterlevs i exempelvis landstingens ersättningssystem inom primärvården.

2. Löfte till alla cancerpatienter – behandling inom fyra veckor
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting skriver tillsammans med alla andra regioner och landsting i landet under på att garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

3. Vårdkontakt – ökat inflytande till patienterna
Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi går därför till val på att sjukvården ska införa vårdkontrakt/vårdöverenskommelser som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan. Sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri.

4. Fler specialstutbildade – modell för studielön
Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet och det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården. Idag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkor för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Vårt vallöfte är att skapa en modell för alla landsting med studielön inom de områden där behoven är som störst.

Vi kommer ta ansvar för att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer resurser till sjukvården får gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Läs mer om våra löften här. Läs även vår debatt på DN.

våra vallöften
Här intervjuvas jag om våra löften av Ulf Kristoffersson på Tv4.

Annonser

Igår presenterade jag tillsammans med Ulrika Falk, oppositionsråd i Norrtälje vår vårdplan för Norrtälje. Vi har bestämt oss, ordning och reda i vården går före fler skattesänkningar. Vi vill tillföra 30 miljoner kronor mer till personal inom vård och omsorg. Pengarna ska vara öronmärkta till personal.

Vår vårdplan för Norrtälje kommun

• Stockholms Läns landsting tillskjuts 400 miljoner kr i statliga medel, varav 13,2 miljoner kronor satsas i Norrtälje kommun.
• Norrtälje kommun satsar ytterligare 16,8 miljoner kronor.
• Patienternas behov ska gå först – Vi satsar på samordning och sammanhållna vårdkedjor, stärker Tiohundraprojektet och ger långsiktiga förutsättningar för utveckling.

Jag fick även möjligheten att träffa representanter för TioHundra. Det var otroligt intressant att höra om verksamheten. Läs mer här.

bild (3)

Jag och Ulrika Falk utanför Norrtälje sjukhus.

Så löd rubriken på Dagens Industris avslöjande igår. Nya Karolinska sjukhuset (NKS) är ett av världens dyraste sjukhusbyggen. Och det fortsätter att kosta Stockholms skattebetalare enorma summor.

En bristfällig upphandling i grunden gör att notan nu ännu en gång växer med miljardbelopp. Landstingsmoderaterna lovade skattebetalarna ett fast pris, men klarar inte att hålla sitt löfte. Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl förklarar miljardsmällen med att ”det är en föränderlig värld vi lever i”. Det duger inte. Som jag ser det finns två möjliga förklaringar: antingen brister Moderaterna helt i översyn och kontroll av avtal och kostnadsutveckling, eller så han man medvetet dolt de här ytterligare kostnaderna för resten av fullmäktige under en längre tid. Båda förklaringarna är lika illa. Men värst är att de ytterligare kostnaderna måste tas från andra områden inom hälso- och sjukvården eftersom Moderaterna inte avsatt några pengar för de tillkommande kostnaderna. Det drabbar stockholmarnas tillgång till en god och jämlik vård.

Trots detta fattade landstingsfullmäktige igår beslut om två nya tilläggsavtal för NKS. Socialdemokraterna deltog inte i beslutet, eftersom vi anser att det inte finns tillräckligt med underlag för beslut. Varken kring avtalen eller vilka ekonomiska konsekvenser tilläggskostnaderna egentligen får. Ett rekorddyrt projekt blir därmed ännu en gång dyrare, hur det ska betalas återstår att se.

Flera medier rapporterade om haveriet igår bland annat Metro, SvD, Dagens Arena och ABC.

Igår var jag på Sjuksköterskornas hus för att uppmärksamma Internationella Barnmorskedagen. Svenska Barnmorskeförbundet bjöd in beslutsfattare, vårdpersonal och media för att presentera sitt 10-punktsprogram för en god vård i samband med barnafödande. Syftet med programmet var att beskriva barnmorskorna i Stockholms syn på vad som krävs för en god vård under graviditeten, förlossningen och i eftervården. Från Socialdemokraterna deltog förutom jag också min landstingskollega Dag Larsson liksom vår nationella talesperson i sjukvårdsfrågor Lena Hallengren. Från andra partier syntes Helene Öberg (MP), Håkan Jörnehed (V) och Anna Starbrink (FP). Föga förvånande lös dock sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) med sin frånvaro.

Jag är glad att jag var med. Barnmorskeförbundet har lagt ned stort arbete på det 10-punktsprogram som presenterades. Förutom programmet berättade också bl.a Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund om läget i förlossningsvården. De beskrev återigen en mycket ansträngd arbetssituation, till stor del på grund av personalbrist. Men berättade också om oron för framtiden. Stora pensionsavgångar väntar bakom hörnet, mycket erfarenhet och kompetens kommer att försvinna. Deras budskap till oss politiker var tydligt: utbilda fler, men se också till att behålla de som jobbar nu. Idag är arbetssituationen så pressad att många barnmorskor riskerar att bränna ut sig eller väljer att sluta eftersom de helt enkelt inte orkar med den tunga belastningen. Det är både sorgligt och fel. Stockholms läns landsting måste vara bättre arbetsgivare än så.

Trots dagens tuffa läge var fokus mest på lösningar för framtiden. Det program barnmorskorna tagit fram är gediget och tydligt. De vet vart de vill och på vilket sätt de vill ta sig dit. En av punkterna i programmet handlade om en närvarande barnmorska per födande kvinna. Det är samma mål som Socialdemokraterna i landstinget satt upp och som vi strävar mot. Det är glädjande att veta att vi kan arbeta mot det tillsammans med professionen.

SVT ABC var på plats och passade också på att prata med Dag Larsson (S), det inslaget kan du se här.

IB-EN och IW
Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund och vice ordförande Eva Nordlund presenterar 10-punktsprogrammet.

HHK IB
Barnmorskorna bjöd på cider och egendesignad tårta dagen till ära. Här läser jag på om de 10 punkterna.

Igår firade jag och många andra arbetarrörelsens stora dag. Jag hade förmånen att hålla mitt första maj-tal i Alby. I år bjöds vi på ett riktig aprilväder, trots det samlades en tapper skara i Alby Centrum och stämningen var på topp. Vi hade också nöjet att se elever från scenskolan Fejm uppträda.

För precis ett år sen talade jag i Nacka på första maj. Det är en av länets, och Sveriges, blåaste kommuner. Och igår talade jag i Botkyrka, en av länets rödaste kommuner. Ännu ett år har gått med borgerligt styre i landet. För varje dag som går med Fredrik Reinfeldts regering märks att allt fler tröttnar. Till och med i de blåaste kommunerna i Stockholms län, i Moderata nyckelkommuner som Järfälla och Huddinge svänger opinionen. Verkligheten har kommit ifatt Moderaterna, det är tydligt att deras politik inte fungerar.

Åtta år med borgerligt styre kan sammanfattas så här: Arbetslösheten steg. Skolresultaten sjönk. Välfärden försämrades.

Också i landstinget har Moderaterna styrt i åtta år, och också här har det satt sina spår. Liksom i Botkyrka kommun, där läkartätheten är lägre än i andra delar av länet. Familjevårdscentralerna lyser med sin frånvaro. Ett annat närliggande exempel är gynekologin i Hallunda som tvingats stänga ned. Detta vill jag ändra.

Socialdemokraterna kommer bland annat att investera i ett specialistcentrum i sydvästra delen av Stockholms län. Den här delen av länet har konsekvent missgynnats av Landstingsmoderaterna under deras snart åttaåriga styre, det betyder att de 300 000 människor som bor där ständigt prioriterats bort. Det är inte acceptabelt. Vården ska vara för alla, oavsett var i vårt län man bor. Om jag får förtroendet att leda Stockholms läns landsting i höst kommer jag att se till att vi får ett specialistcenter på plats. Det ska vara utformat efter de vårdbehov som finns hos medborgarna i den här delen av länet. Vi måste utforma vården så att patienternas bästa sätts i centrum.

Landstingsvalet är viktigt, ett Socialdemokratiskt styre skulle göra skillnad. Valet står mellan skattesänkningar och privatiseringar eller en ny vårdpolitik där vi sätter patienternas tid med läkaren först.

Efter en trevlig förmiddag i Alby fortsatte firandet vid Norra Bantorget. Stefan Löfven talade bland annat om den akuta bostadsbrist som råder i Sverige. En brist som enligt Swedbank kostar bara Stockholm 21 miljarder i utebliven tillväxt – varje år. Trots att vi är 500 000 fler invånare i Sverige än när Alliansen tog över, är byggtakten lägre. Igår presenterade Löfven ett nytt förslag. Socialdemokraterna vill att statliga bolåneföretaget SBAB ska ge gynnsamma lån till bostadsbolag för att bygga fler hyreslägenheter. Startkapitalet för SBAB:s nya verksamhet blir tre miljarder kronor som tas från andra statliga bolag. Ett välkommet besked för oss i Stockholmsregionen.

Idag är det 135 dagar kvar till valet. Det är dags att avsluta åtta år av Moderatstyre och skapa ett solidariskt samhälle som vi kan vara stolta över. Det är dags att skapa ett bättre Stockholm, för alla. Nu kör vi!

Vid en pressträff på Södersjukhuset igår presenterade jag våra satsningar på vårdpersonalen i Stockholmsregionen. Dessa möjliggörs genom de 400 miljoner i statliga medel som Stockholms läns landsting årligen tillskjuts av en (S)-ledd regering. Tillskottet ska gå till mer vårdpersonal och mer tid med patienterna. Vi prioriterar fem områden, där ingår bland annat en sjuksköterskesatsning för en riktig löneutveckling, fler undersköterskor och barnmorskor samt mer administrativ personal som kan avlasta vårdpersonalen. Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson var på plats under pressträffen, för att presentera nationella sjukvårdssatsningar på totalt två miljarder.

Personalen är vårdens allra viktigaste resurs. Trots det saknar Stockholms läns landsting en strategi för kompetensförsörjningen i framtiden. Landstingsmoderaterna har helt lämnat frågan till marknaden att lösa. Det skapar en kortsiktighet som varken patienter, vårdpersonal eller vårdgivare gynnas av – tvärtom. Våra investeringar i mer personal är ett direkt svar på det nuvarande landstingsstyrets ovilja att ta ansvar för säkrandet av framtidens vård.

Politiken måste orka och klara av att skapa långsiktighet och ta ett strategiskt arbetsgivaransvar. Vi vet att personalen i många delar av vården går på knäna. Vårdplatser stängs och patientkvaliteten riskerar att sjunka. Stora delar av den mest erfarna personalen går snart i pension. Väntetiderna på akutmottagningarna blir allt längre och personalen får mindre och mindre tid med patienterna. Det är våra äldre som drabbas värst, samtidigt som de ofta har störst behov av vård. När pressen och stressen för vårdpersonalen ökar blir det också svårare att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. Dessutom funderar många barnmorskor i den hårt pressade förlossningsvården på att sluta, eller är på väg att bränna ut sig, eftersom arbetsförhållandena är så ansträngda.

Det kan låta som en dyster prognos för framtiden, men det behöver inte bli så. Utvecklingen går att vända med ett starkt ledarskap som vågar prioritera långsiktiga satsningar. Förutom mer personal måste vi ta krafttag för att forma en bättre och mer samverkansvänlig organisation. Det kräver gemensamma insatser från både nationell nivå och i landstingen. Därför var det så viktigt att Magdalena Andersson och jag igår presenterade förslagen ihop. Tillsammans tar vi ansvar för en bättre hälso- och sjukvård, i Sverige och i Stockholm.

För dig som vill läsa mer om våra satsningar finns här ett urval av medieklipp, från Expressen, P4 Stockholm  och Svenska Dagbladet.

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Magdalena Andersson och jag under den välbesökta pressträffen på Södersjukhuset

Vid det här laget vet de flesta att Stockholmsregionen växer rekordsnabbt. I takt med att vi blir fler Stockholmare stärker vi också regionens ställning som Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av landets ekonomiska tillväxt skapas här. Vi har Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon sysselsatta. Bara i tunnelbanan görs drygt 1,2 miljoner resor en vanlig vintervardag, en majoritet av resorna är arbetspendling. Det är en positiv utveckling som vi ska vara stolta över, samtidigt förpliktigar det. Om utvecklingen ska kunna fortsätta åt rätt håll måste infrastrukturen hänga med. Just nu är Stockholmsregionen är i stort behov av investeringar såväl i effektiv kollektivtrafik som i fler bostäder.

Jag välkomnar den nyligen beslutade utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Samtidigt är det ingen hemlighet att vi Socialdemokrater gärna hade sett fler utbyggnader i närtid än de föreslagna. Vi tror även att vår växande region kommer att behöva ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Socialdemokraterna har länge påtalat behovet av en helt ny lila linje som bland annat innebär en tvärförbindelse över Mälaren mellan Liljeholmen och Fridhemsplan. Som en del av detta förordar vi en förlängning från Hagsätra till Älvsjö liksom en sammankoppling med Barkarby station och Akalla-grenen från Hjulsta. Vi vill också se en förlängning från Mörby till Täby. Helt avgörande för att kunna åstadkomma allt detta är att hitta smarta modeller för finansiering. Därför beställde vi en rapport om finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad. Den presenterades idag, under vårt sjunde seminarium i serien Forum för Tunnelbana. Författare av rapporten är Sten Olsson och Clara von Otter från konsultföretaget Muneris.

De båda författarnas slutsatser är flera. Det jag främst tar till mig är behovet av ett tydligt politiskt ledarskap som har kraften och modet att skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser. Vi måste investera strategiskt, så att det vi satsar på idag kan bidra till att också lösa morgondagens utmaningar. Därtill behövs sambandet mellan investeringar och intäkter tydliggöras. Stockholms landsting kommer att behöva medfinansiering från såväl fastighetsägare, byggherrar, stat och kommuner. För att de ska vara villiga att satsa pengar på tunnelbanan måste de också kunna se att pengarna kommer tillbaks till dem, längre fram.

I Socialdemokraternas framtidskontrakt sätter vi jobb och bostäder först, en fungerande kollektivtrafik är en avgörande del i detta. Tunnelbanan är det i särklass mest kapacitetsstarka och effektiva transportmedlet kollektivtrafiken har, därför vill vi påskynda och utöka utbyggnaderna av denna. Och då behöver vi bra modeller för finansiering. De måste ge förutsättningar för långsiktighet snarare än de ad hoc-lösningar som präglar regionen idag.

För dig som vill veta mer hittar du rapporten i sin helhet här: Rapport finansieringsmodeller för tunnelbaneutbyggnad

Helene Forum för tunnelbana-140407

Här är jag med Hans Wallenstam, VD Wallenstam, Caroline Arehult, VD Skanska fastigheter Stockholm och Maria Börjesson, PhD KTH  som kommenterade rapporten efter att den presenterats.