Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ungdomsjobb’

Idag presenterade Karin Wanngård, Magdalena Andersson och Stefan Löfven en satsning för fler ungdomsjobb. I korta drag handlar det om att 20 000 arbetslösa unga i Sverige ska få jobb och utbildning till bristyrken i omsorgen om äldre och funktionshindrade. Detta till en total kostnad på 2,8 miljarder. För Stockholmsregionens del innebär det att 2430 ungdomar får chansen att komma in på arbetsmarknaden, varav 880 i Stockholms stad. Denna investering i unga bidrar också till att säkra personal och kompetens i omsorgsyrken. Det behövs både eftersom stora pensionsavgångar väntar och eftersom vi blir allt fler som lever allt längre.

Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en oerhört viktig framtidsfråga. Detsamma gäller att garantera våra allt fler äldre en god omsorg när de behöver den. För Socialdemokraterna är det självklart att staten ska vara med och aktivt ta ansvar för att minska arbetslösheten och garantera en trygg välfärd. Moderaterna har under sina åtta år vid makten visat på en helt annan hållning. De lutar sig hellre tillbaks och litar på att marknaden ska lösa framtidsutmaningarna. Sänkta arbetsgivaravgifter är ett exempel, vilket visat sig vara både dyrt och ineffektivt. Socialdemokraternas ungdomsjobb kommer att kosta 140 000 kronor per jobb, att jämföra med den dryga miljon som varje jobb kostar i regeringens förslag.

Jag välkomnar varmt denna satsning och hoppas att vi efter den 14 september får möjlighet att genomföra den. Det skulle ge såväl våra unga som äldre en ljusare framtid.

Vill du läsa mer om Socialdemokraternas ungdomsjobb kan du göra det här och här.

Annonser

Read Full Post »